Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

Prinsessen, sjamanen og dialogen i kirken

Det blir upresist å si at Gud er «alle steder», uten å si noe mer om hva som menes med denne tilstedeværelsen.
Jeg tror Silje Trym Mathiassen på at hun vil kirken vel når hun bidrar til å åpne rommene for dialog på nye måter. Men vi trenger å drøfte hvilke premisser dialogen skjer på. Selv etter hennes oppklaringer i avisspaltene (bl.a Dagen 11.4), sitter jeg fortsatt med flere spørsmål. Ett av dem er om det egentlig vil være rom i dette opplegget for å komme til orde med grunnleggende kritiske innvendinger ut fra en kristen forståelsesramme. Det virker fortsatt på meg som at det er prinsessen som skal føre en religionssamtale med sjamanen, ikke dialogpresten. Hun skal bare introdusere og sette dette inn i en religionsdialogisk kontekst. Hva menes med dette? 
Svaret ligger trolig i Kirkelig dialogsenters definisjon på religionsdialog, som Mathiassen selv viser til: «Religionsdialog er å se etter gudsnærvær i alle mennesker, over alt og i alle samfunn. Det finnes ikke noe sted hvor Gud…

De nyeste innleggene

Barnas profetiske rop

Fordi du fortjener det

Me go, you go?

Fiolinen og Bibelen - en lignelse

Reportasje fra Jordanelva

Flytt blikket. Fest blikket.

Hjertets tale

Vertshuseierens tale

Bokanbefaling: «JEG ER NÆRING - 5 åndelige vekstvilkår»

Forventningsavklaring