Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Bålsamtaler 2016 - Lese hele Bibelen sammen på ett år?

Du er ikke for seint ute! - Hilsen fra Fødselsdagsbarnet

Belonging

#MøtesRundtBålet

Temasang for gode og middels dårlige dager

Sangen om Lyset - en adventsfortelling

Gud går ikke rundt grøten!

Løftet

I samme rom

Et annerledes oljeeventyr

Baklytterne

#FøHansLam

#FamilienFørst

For løftet gjelder!

Bønnen om det gode liv

#ElskeHam

Hvem er så min neste?