Så huset mitt kan bli fullt!


Bilde fra ett av kronprinsparets årlige gjestebud på Skaugum for mennesker tilknyttet bl.a Kirkens Bymisjon. (Foto: Terje Pedersen)

En ny fast tjeneste etableres på gudstjenestene i ByMenigheten i høst. Et frivillig team skal dele på oppgaven å lede gudstjenestene sammen med meg som prest og binde det hele sammen. Men hva skal barnet hete? 

Nei, ikke Medliturg som andre menigheter har kalt noe lignende. Heller ikke Klokker. Møteleder, nja, men det er ikke et møte. Så foreløpig, Gudstjenesteleder. 

Men tankene rundt denne funksjonen fikk meg også til å leke meg med andre ord og metaforer for å beskrive noe av min drøm for en gudstjeneste: 

Det er godt bibelsk grunnlag for å snakke om fellesskapet i gudstjenesten som et gjestebud eller måltidsfellesskap der vi feirer sammen, mottar åndelig mat, tjener Gud og betjener hverandre. "Så huset mitt kan bli fullt". (Luk 14, 15-24)

Hovmester er en stillingsbetegnelse for en overordnet stilling innenfor serveringsbransjen. 

En hovmester har ansvaret for serveringen og er arbeidsleder for servitørene. Hovmesteren har det overordnede ansvaret for at gjestene får den servicen de ønsker. Gudstjenestelederen hos oss blir en slags hovmester. 

Men så ønsker vi ikke at menigheten skal være en passiv "blind grevinne" som skal ha maten servert "same procedure as last year". Alle skal riktignok få ta i mot og spise. Men vi har en visjon om et aktivt deltagende fellesskap. 

Vi ønsker at så mange som mulig skal se seg som "servitører" som kommer til gudstjeneste for å tjene Gud og hverandre med sine nådegaver, i tråd med det Paulus sier i 1 Kor 14, 26: "Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp."

Sammen med presten ("kjøkkenmesteren"?) har hovmesteren dermed et "overoppsyn" med at maten kommer fram, at det skapes et godt rom for å betjene hverandre og tilbe Gud i gudstjenesten, sammen med alle de andre "servitørene". (Lovsangsteam, tekstleser, barneformidlere, praktisk koordinator, tekniker, prosjektor, velkomstteam, dekor, forbedere, ryddegruppe, osv.)  

Ikke "same procedure as every year, James", for Gud har stadig nye retter på gang.  Men likevel med en trygg og forutsigbar ramme der folk får åndelig mat, kjenner varmen i måltidsfellesskapet og får vokse i tro og kjærlighet. Og vi ønsker nye velkommen som skal få lov til å være bare gjester en stund før de gjerne er klare til å være vertskap og servitører. 

"...så huset mitt kan bli fullt" (Luk 14,23)


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster