KANSKJETo grensesprengende håpefulle ord som åpner for mulighetene
der andre ord lukker og låser: Kan skje!
(Foto: Haure Haran) 

Et kort ord som jeg bruker svært mye, både bevisst og ubevisst. 
Et fyllord som sniker seg inn både der det trengs og der det er overflødig. 

Kanskje. 
"Det er kanskje sånn at..." 

Hva sier det om meg?
Har du et slikt fyllord? Kanskje de rundt deg allerede har oppdaget det. 

Mitt ord forteller sikkert noe om min hang til tvetydighet. 
På den ene siden, på den andre siden. 
Min forsiktighet med å framstå skråsikker. 
Min redsel for sterke ord. 
Mine mange forbehold. 
Jeg er ett av mange "kanskje-barn" av postmodernismens og relativismens tidsalder. 
Ikke alle mine kanskje trenger å være med på lasset. 
Kanskje må jeg snart våge å stå for det jeg tror på. 

Men kanskje er det noe mer. 
Kanskje rommer ordet mer enn ubesluttsomhet og forsiktig omgang med konklusjoner.

For kanskje er et sammensatt ord:
Kan skje. 
Ordet mitt står i håpets tegn. 
Det er himmelvendt. 
Det åpner seg mot framtiden. 
Sprenger seg ut av fastlåste mønstre i tilværelsen. 

Det kan skje. Det er mulig. Aldri si aldri. 

Hver gang vi ber: La ditt rike komme på jorden slik som i himmelen,
da slår gudsrikets krefter til ett, to, tre, fire steder her på jorden! Kan skje! 
Da blir ett menneske døpt! Kan skje! 
En annen blir helbredet! Kan skje! 
En tredje forsones med sin ektefelle! Kan skje!
En fjerde opplever tilgivelsens kraft! Kan skje!

Etter krigen kommer freden. Kan skje!
Etter krisen kommer løsningen. Kan skje!
Etter den lange og farefylte reisen, finner flyktningene en havn.
Her tar vi vennlig i mot dem. Kan skje! 

Når Jesus vender tilbake til byen,
finner han oss midt i livets og godhetens tjeneste. Kan skje!
- Godt å se dere, mine gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde, sier han! Kan skje!

Hver gang vi mennesker samles i tilbedelse og lovsang,
står en usynlig hær av tilbedere rundt oss på alle kanter. Kanskje er det sånn!
Sammen har vi blikket vendt i retning Ham som lyser over oss med sitt nådige ansikt! 

"Kan skje" blir til en bønn: "La det skje!"
Og en voksende trygghet:
Det skjer allerede!

Nå ser vi i et speil, i en gåte. 
Da skal vi se ansikt til ansikt. 

Hvilke grensesprengende håpefulle ord som åpner for mulighetene 
der andre ord lukker og låser:  

La din vilje skje, Far, på jorden slik som i himmelen. 
KAN SKJE!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster