Magmaen i oss


Et sted under vår jordskorpe 
flyter magmaen.   
Uante indre krefter i bevegelse
Oppover, utover. 

Magmaen kommer sjelden til overflaten her hos oss. 
Det er langt mellom vulkanene i min verden. 
Og når slo vi sist ut på Richters skala?

Med så tykke jordlag
fristes vi til å tro at den usynlige magmaen ikke finnes i oss. 
For vi tror da ikke på det vi ikke kan se.
Gjør vi? 

En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme.

Han svarte: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 
Ingen vil kunne si: 'Se her er det' eller: 'Der er det'. 
For Guds rike er midt i blant dere". 


 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster