Salmistens kognitive terapi


Jeg hører til de mange mennesker som har forsøkt å ha depresjonens briller på. Det som kjennetegner disse brillene er at de ikke gir et helt sant bilde av landskapet vi har rundt oss. 

Det kan gjerne hende at landskapet egentlig er dystert og terrenget krevende å ta seg fram i. Men det er likevel som om alt det som tross alt finnes av fargenyanser og variasjon forvrenges. Det som kommer gjennom brilleglassene er bare gråtoner. Terrenget ser bare ut som en ørken, også selv om det faktisk finnes vannhull og oaser der i virkeligheten. 

Hvis det bare var så enkelt at vi raskt kunne kaste disse brillene og se virkeligheten slik den er, med alle sine nyanser og muligheter. Men for de fleste av oss har det vært nødvendig å ta tiden til hjelp. 

Kognitiv terapi er i dag regnet som et nyttig redskap for å forebygge og behandle depresjon. Det dreier seg kort sagt om å bli mer bevisst på uhensiktsmessige tankemønstre. Øve seg i å skjelne mellom mine tanker om virkeligheten og virkeligheten slik den er. For ofte er det faktisk en forskjell!

Dagens bibelord fra bibelleseplanen viser at de gamle salmistene praktiserte en form for kognitiv egenterapi, allerede for flere tusen år siden. Her taler menneskets "ånd" direkte til menneskets "sjel" og minner om hvordan virkeligheten egentlig er. Ja, i dag er livet tungt og mørkt. Men det er ikke hele sannheten. Du har tidligere vært med i det glade festfølget på vei til Jerusalem. Du er ikke blant dem i dag. Årsakene kan være så mange. Du tørster og lengter. Men vit med deg selv, min sjel: Enda en gang skal du (jeg) prise Gud. Slik du har gjort før, skal du på nytt få gjøre. Så vent på Gud. 

På portugisisk og spansk er det samme ord for både det å vente og det å håpe: "Esperar". Så vent på Gud, sett ditt håp til ham! Enda en gang skal du prise ham! Hvorfor er du da så tynget av sorg, min sjel. Hvorfor er du urolig?  

Er dette ord du trenger å møte deg selv med i dag? Inntil gråværsbrillene igjen faller av, og blikket ditt er klarere?

"Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel,
hvorfor er du urolig?
Jeg vil vente på Gud!
Enda en gang skal jeg prise ham,
min frelser og min Gud."
Salme 42,6

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster