SkriftemåletVi prestene i Sandnes har skriftemålsvakt på omgang hver torsdag kl. 20.00-21.00 i gatekapellet på Bådeog-huset. Du vil neppe finne noen kø foran døra. En fellesnevner for kirke-, frikirke- og bedehusfolket i Rogaland, er nok at den katolske skriftemålspraksisen er fremmed. Det tar tid å etablere en kultur for dette.

Men dette er så viktig at vi holder fram med å sitte der, innenfor det fine avlukket. Vi kan ikke se hvem som setter seg i det lille rommet. Den som kommer, kan se en lapp utenfor hvor det står hvem som lytter i dag. Da er det fortsatt tid til å snu i døra, eller våge seg inn. Bringe frossede fortellinger til Bålet. Så de når sitt sluttpunkt: Skriftemålet.

Det kan være så forløsende å høre ordene fra en annen: "Til deg som ber om tilgivelse, sier jeg på Jesu Kristi befaling: Du er tilgitt. Du får slippe det gamle og gå videre i den treenige Guds navn. Fred være med deg!"

Kanskje du tar turen en torsdag?

"Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.. dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." (1. Joh 1,7.9) 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster