Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2015

#FøHansLam

Bilde
Jeg har 7 kjerneverdier som jeg kaller Landemerker i eget liv. Hver av dem har fått en emneknagg. Her er noen tanker til  #FøHansLam:  Jeg har et livskall til å være prest. For meg er bildet av gjeteren det som best beskriver dette livskallet. Som gjeter er det ikke jeg som eier lammene. De har en herre. De har en eier. De tilhører ikke meg. De tilhører Ham. Slik jeg også tilhører ham. Slik jeg også er ett av hans lam. Jeg er en gjeter, sett bakfra, og en sau, sett forfra, som en annen har uttrykt det.  Du har kanskje hørt vandrehistorien om en Cherokee-indianergutt som fortalte sin bestefar at han hver natt drømte om hvite og svarte ulver i slåsskamp. Han spurte sin bestefar: "Hvem tror du kommer til å vinne?" Bestefaren svarte: "Dem du gir mat til".  Jeg tenker på en annen samtale. Den mellom Jesus og Peter i Joh 21, og de seks ordene: "Elsker du meg? Fø mine lam!" Slutt med å fø hans ulver. Fø mine lam. For dem du gir mat og livsrom, vil vokse og vinne.

#FamilienFørst

Bilde
Jeg har 7 kjerneverdier i mitt liv som jeg kaller Landemerker. Hver av dem har fått en emneknagg, og her er en liten forklaring til #FamilienFørst:  Det har nok ikke alltid vært slik at familien har kommet først. Og fortsatt har jeg dager da jeg setter alle de viktige personene og oppgavene "der ute" foran min kone og mine barn. Da vet jeg egentlig at jeg er ute av kurs, og risikerer å styre på grunn, både i mitt familieliv og i min tjeneste. Her har jeg dyrkjøpte erfaringer.  Noen kan undres over at en prest ikke plasserer Den treenige Gud foran alt annet, til og med foran familien. Det er ikke feil å si at relasjonen til Gud kommer aller først. Men i mitt tilfelle, er det vanskelig både for meg og mine nærmeste å skjelne mellom Gud som Far og Gud som min arbeidsgiver.  Fordi det er avgjørende viktig for meg å daglig minne meg selv på at familien min kommer før jobben, setter jeg #FamilienFørst. Det er et verdivalg.

For løftet gjelder!

Bilde
Dagens ord, 22.10. i bibelleseplanen var fra Peters tale i Apgj 2,37-41. Her er en liten meditasjonsøvelse til noen av ordene.  Stopp gjerne opp litt etter hver setning nedenfor, pust dypt og trekk ordene inn så alle dine lemmer får merke dem! FOR LØFTET GJELDER! Løftet gjelder deg... Løftet gjelder dine barn... Løftet gjelder alle som er langt borte... Løftet gjelder alle som Herren vår Gud kaller på...  Herren vår Gud kaller... Han sier: "Vend om! Bli tilgitt! Dere skal få! Her er nok til alle!"  For løftet gjelder! (Dagens ord i bibelleseplanen, 22.10: Apgj 2,37-41. Meditasjonen ble brukt under Lunsjbønnen i Gatekapellet på Bådeog i Sandnes i dag. Velkommen hver torsdag kl 11.30-11.45! Foto: Haure Aran). 

Bønnen om det gode liv

Bilde
Foto: Haure Aran (Bønn til dagens ord fra Salme 119,33-40) “Herre, lær meg den veien dine forskrifter viser, så vil jeg alltid ta vare på den!”
           Lær meg DIN vei, Herre.  Du kjenner MINE veier ut og inn. Du følger alltid etter meg.  Lær meg å følge DIN vei nå! “Gi meg forstand til å ta vare på din lov
   og holde den av hele mitt hjerte!” Din lov - veien til det gode liv?  Forstå det med hodet vil jeg, Herre! Men like mye, gripe det med hjertet!  For ut fra hjertet går livet!           
 “Led meg på den stien dine bud viser,
 for den gir meg glede.” Jeg sier det i tro, jeg sier det i trass:  Stien du leder meg på gir meg glede! 
          "Bøy mitt hjerte mot dine lovbud
 og ikke mot egen vinning!" Under ditt kors, jeg bøyer meg!  Knus på nytt mine mange altre for egen vinnings skyld! Du vet, jeg har bygget flere  siden sist jeg stod her under ditt kors, Jesus.  
 “Vend blikket mitt bort fra tomhet,
 

#ElskeHam

Bilde
"7 landemerker" kaller jeg de sju verdiene som er særlig viktige for meg. (+ 3 tilleggsverdier som får være med i selskapet). Her på Spires plass deler jeg over tid noen tanker om hva som ligger bak hver emneknagg (#). #ElskeHam  Min tro handler ikke om religion, men om en relasjon. Min relasjon til Jesus Kristus som var død, men som lever. Jeg har kjent Jesus hele livet. Og likevel må jeg fortsatt velge Ham hver eneste dag, og dermed velge bort mye annet som ikke har noen plass i hans selskap.  Men jeg ønsker å komme videre i min relasjon til Jesus. Jeg velger å elske Ham for hans egen skyld. Med den betingelsesløse kjærligheten - agape - den som Han har elsket meg med først. Agape-kjærligheten opphører ikke når jeg ikke alltid forstår Hans veier eller ikke får det som jeg vil. Jeg ønsker å komme dit at jeg ikke bare er kristen for å oppnå noe. Jeg vil at Gud skal få være et mål i seg selv, ik

Hvem er så min neste?

Bilde
Jeg klarer ikke å holde munn. Disse ordene må få en replikk: "De mennesker, som hjælper de syriske flygtninge, er præcis det modsatte af at være næstekærlige. De tager arven fra deres børn og giver den til fremmede mennesker. De ødelægger det frie og rige Danmark ved at åbne landet for folk, som ikke har noget som helst krav på at være her".  Den nye flyktningekrisen bidrar til mye viktig etisk refleksjon, hvis vi orker å snakke med hverandre uten å havne i skyttergravene. Uttalelsene fra en fremstående kristen politiker i Danmark, uroer meg på et dypt plan, og jeg klarer ikke å holde munn, selv om jeg kanskje burde.  Jeg tror hun setter ord på tanker svært mange nå gjør seg, og jeg forstår at de kommer. Tar vi fra våre barn og våre nærmeste ved å vise raushet overfor de som lider, som representerer en annen religion, kultur og etnisitet, og som ikke har vært med å bygge det frie Norden? Har jeg misforstått begrepet nestekjærlighet? Jeg vet at hun treffer meg på et ømt punkt:

Gjeteren på Spires plass

Bilde
"Fø mine lam!" sa Jesus. Å fø vil i bibelsk sammenheng ikke være å komme med kraftfor som lammene får servert rett inn i en bås. Det ligner mer på sætra om sommeren. Å bringe lammene til omgivelser der de selv kan beite, finne gress og vann. Som coach eller prest med en coachende væremåte, er det et mål for meg å bringe mennesker til en plass hvor de selv finner maten. At beiteplassen har trygge rammer, er mitt ansvar. Plassen kaller jeg for Spires plass, oppkalt etter han som eier lammene. (Sak. 6:12) I tilknytning til jobben som prest i ByMenigheten - Sandnes, har jeg tatt en coaching-utdanning over to år. Et fokus i tjenesten min er å utruste. På Misjonshøgskolen fikk jeg en solid presteutdannelse.  Coaching Academy  har supplert med en faglig plattform for coaching og gode verktøy som jeg ønsker å anvende i møte med mennesker i ByMenigheten. Jeg drømmer om å se et team av "gjetere" som går sammen med både våre ledere og andre på leting etter gode og

Opptatt av å bli sett

Bilde
I dagens moderne bloggverden kan det meste telles og kartlegges. Det er både fascinerende og skremmende.  3030 ganger har noen åpnet sider på denne bloggen siden den ble opprettet i slutten av juni. Det oppdaget jeg i dag.  Noen tanker om at det i det hele tatt går an å telle slikt: Man kan fort bli farlig opphengt i om noen har funnet på å lese det som er lagt ut. Hvordan hadde det seg at akkurat det innlegget eller det diktet fattet større interesse? osv.  For meg som har det å formidle som en viktig verdi, er det ganske vesentlig at det finnes mottakere på andre siden som leser når jeg skriver, eller lytter når jeg taler. Det går fint an å være opptatt av kunnskap, men ikke på død og liv måtte dele den. Men det er da altså en formidlers lidenskap, til glede og forargelse for andre.  Kona mi spurte en dag: Hvorfor legger du ut alle gode poenger med en gang i stedenfor å spare dem til talene dine? Godt spørsmål. Men svaret er vel at jeg gjerne vil formidle det jeg h

Hør hvor det stormer der ute

Bilde
"Uansett hva som skjer ute gir Toshiba varmepumper perfekt temperatur inne".  Denne reklamen befant seg ironisk nok midt på en nyhetsside i The Guardian som omhandlet den nye ekstremismen som er på fremmarsj innen islam.  Avisen forteller at den tidligere britiske statsminister Tony Blair holdt foredrag på 9/11 Memorial Museum i New York og sa blant annet følgende:  "Konspirasjonsteorier begynner å få betydelig støtte i den brede del av befolkningen i muslimske land, også blant tidligere moderate muslimer.  Millioner av skolebarn blir foret med fiendebilder om Vesten. Barna lærer at vi har til hensikt å nedkjempe deres tro og deres verdier. De får servert en smalsporet versjon av deres egen religion og den verden som omgir dem. Det er ikke overraskende at det blant disse barna er de som velger å tro at vold er det eneste som kan bidra til å forsvare "de undertryktes verdighet", sier Blair.  Jeg tenker på disse barna som om få år er voksn

Ordbrukar

Bilde
Nøktern replikk fra min alltid treffsikre kone i dag: "Jorden kaller. Vi har bruk for deg her litt. Hvis du kan være litt jordbruker nå og la de høytflyvende ordene være en stund."  Alltid en mester i å få meg ned på jorda, kona mi. 

Verdier og coaching

Bilde
Innenfor coaching er verdikartlegging et viktig begrep. Nye ord for gamle sannheter.   Den største coachen av alle snakket på sin måte mye om å være bevisst sine verdier. Sånn som i dagens ord fra Lukas 6:43-49 i bibelleseplanen ( bibel.no ) der metaforene for verdibevissthet kommer på løpende bånd fra Mesteren: - Et godt tre vil automatisk bære god frukt.  - Hvis munnen sier gode ting, henter den det fra hjertets gode forråd.  - Dine gode valg i viktige situasjoner, avhenger av hvilken grunnmur du har bygget huset på.     Hvilke verdier bygger du livet ditt på? Verdier kan være svært virkningsfulle som drivkraft - på godt og vondt, skriver Einar Aadland i boka "Den truverdige leiaren". Verdier kan gi motivasjonskraft og handlingsenergi.  Men hva er en verdi? Aadland gir flere gode innspill. (s. 141-163). Verdier er positive distinksjoner av hva som er godt og verneverdig til forskjell fra hva som er mindre godt. De er vide og upresise,