Hør hvor det stormer der ute"Uansett hva som skjer ute gir Toshiba varmepumper perfekt temperatur inne". 

Denne reklamen befant seg ironisk nok midt på en nyhetsside i The Guardian som omhandlet den nye ekstremismen som er på fremmarsj innen islam. 

Avisen forteller at den tidligere britiske statsminister Tony Blair holdt foredrag på 9/11 Memorial Museum i New York og sa blant annet følgende: 

"Konspirasjonsteorier begynner å få betydelig støtte i den brede del av befolkningen i muslimske land, også blant tidligere moderate muslimer.  Millioner av skolebarn blir foret med fiendebilder om Vesten. Barna lærer at vi har til hensikt å nedkjempe deres tro og deres verdier. De får servert en smalsporet versjon av deres egen religion og den verden som omgir dem. Det er ikke overraskende at det blant disse barna er de som velger å tro at vold er det eneste som kan bidra til å forsvare "de undertryktes verdighet", sier Blair. 

Jeg tenker på disse barna som om få år er voksne. Hva gjør vi med dem? Hvordan kan vi best bidra til å gi dem et annet bilde av oss? 
Jeg tror ikke det gjør saken noe bedre å bygge høyere forsvarsmurer rundt Europa og Norge og stenge disse barna inne bak sine grenser. 

Tenk om bildet de har av oss egentlig ikke er så langt fra sannheten? Hva er da vår respons på utfordringen disse barna gir oss? 

Ett mulig svar:
"Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Uansett hva som skjer ute gir Toshiba varmepumper perfekt temperatur inne". 

Et annet mulig svar, eller egentlig tre spørsmål:
"Hva kan vi sammen gjøre før det er for sent? Hvordan kan vi skape bredest mulige kontaktflater mellom dem og oss slik at vi får mulighet til å vise disse barna hvem Jesus er og hva kristendom egentlig handler om? Hvordan kan vi bygge en tillit hos dem til at fredelig sameksistens mellom religioner er mulig?"

Jeg vet at mine spørsmål framstår naive for mange. Og jeg er er klar over at kildene til den mest ekstreme form for islam må bekjempes, antagelig med voldelige midler, for den gir ikke livsrom for andre. Når jeg snakker om bredest mulige kontaktflater mellom muslimer og oss, snakker jeg heller ikke om å være naiv og godtroende, selv om Jesus også kunne framstå slik for mange. Vi skal elske mennesker og bekjempe usannheter. Men skal holdninger og farlig tankegods bekjempes, må vi være villige til å møte mennesker som har dem på nært hold, bli kjent med dem, så de kan bli kjent med oss. Forhåpentligvis møter de da en utgave av oss som vekker deres tillit og ikke deres frykt og avsky. 

(Les hele artikkelen fra The Guardian her.)Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster