Gjeteren på Spires plass
"Fø mine lam!" sa Jesus. Å fø vil i bibelsk sammenheng ikke være å komme med kraftfor som lammene får servert rett inn i en bås. Det ligner mer på sætra om sommeren. Å bringe lammene til omgivelser der de selv kan beite, finne gress og vann. Som coach eller prest med en coachende væremåte, er det et mål for meg å bringe mennesker til en plass hvor de selv finner maten. At beiteplassen har trygge rammer, er mitt ansvar. Plassen kaller jeg for Spires plass, oppkalt etter han som eier lammene. (Sak. 6:12)
I tilknytning til jobben som prest i ByMenigheten - Sandnes, har jeg tatt en coaching-utdanning over to år. Et fokus i tjenesten min er å utruste. På Misjonshøgskolen fikk jeg en solid presteutdannelse. Coaching Academy har supplert med en faglig plattform for coaching og gode verktøy som jeg ønsker å anvende i møte med mennesker i ByMenigheten. Jeg drømmer om å se et team av "gjetere" som går sammen med både våre ledere og andre på leting etter gode og trygge beiteplasser for vekst og utvikling. Eller sagt på en annen måte: Jeg drømmer om å hjelpe mennesker til å ta større ledelse i eget liv, for bedre å kunne være den lederen noen andre trenger i sitt. 
I den grad jeg har kapasitet og det er interesse, ønsker jeg også å gi tilbud om coaching til flere uten direkte tilknytning til vår menighet. Om menigheten eller jeg skal ha noe kompensasjon for coaching-samtaler, avklares i hvert tilfelle. Coaching kan foregå på mitt kontor i Lundegeilen 18, i et av veiledningsrommene på Bådeog-caféen i Sandnes eller pr. telefon, hvis det siste ligger best til rette for deg praktisk. 

En kjent definisjon på coaching er «å slippe løs en persons potensiale for å maksimere dennes prestasjon, å hjelpe ham til å lære heller enn å lære ham». (John Whitmore). I coaching opereres det også med et positivt menneskesyn. Det kan for eksempel sies at mennesker "av natur er ressurssterke, kreative og hele". 

Både en slik definisjon og et slikt menneskesyn har mye for seg. Den er et viktig korrektiv til den tradisjonen jeg selv kommer fra som luthersk teolog. Likevel har jeg behov for noen presiseringer:

For meg har det vært viktig å nærme meg coaching ut fra et realistisk menneskesyn. Det betyr at jeg på den ene siden tror det finnes større muligheter for vekst og forandring enn vi ofte er klar over. På den andre siden har jeg selv erfart hvor sammensatt og uforutsigbart livet kan være. Ikke alt lar seg styre og endre verken i oss eller rundt oss. Vi er både påvirket av våre dårlige valg, hemmet av vår bagasje og styrt av omstendigheter vi ikke alltid rår over. En viktig del av coaching kan være å bli mer bevisst hva vi KAN gjøre noe med i eget liv og gi støtte til å gjøre noe med det.   

ROLLE-AVKLARING
Slik jeg har forstått coaching i denne sammenhengen, er ikke coachen en ekspert på fagområdet hos den som er i fokus. En coach skal ikke fylle deg opp med ny kunnskap. Men coachen kan være til hjelp med å sortere og tydeliggjøre mål og verdier og være en støttespiller når du øver på å gjennomføre det du har bestemt deg for.

Som coach er jeg ikke terapeut. Her vil jeg henvise til andre med bedre kompetanse enn meg.  Når jeg opptrer som coach er jeg heller ikke sjelesørger eller rådgiver i teologiske og etiske spørsmål. Du kan godt spørre meg om å være det. Men da blir vi enige om at jeg går ut av rollen som coach for kortere eller lengre tid. På den annen side kan gjerne temaene som tas opp i coaching berøre kristen tro og praksis, og min gudstro er alltid med meg i coachingrommet. 

Å BLI BEVISST SINE VERDIER
Innenfor coaching er verdikartlegging viktig. Våre verdier kan være tydelige og bevisste, eller de kan være skjulte for oss. Kanskje er de skjulte også for andre, kanskje har noen allerede avslørt dem. De fleste av våre handlinger kan føres tilbake til bevisste eller ubevisste verdier. 

I konfliktsituasjoner har jeg for eksempel oppdaget at jeg ofte griper rollen som megler og søker å finne kompromiss. Det tok tid før jeg innså at dette for meg er et viktig verdispørsmål (ikke bare uttrykk for manglende mot). I min egen verdikartlegging har #ByggeBroer fått plass blant mine syv viktigste verdier. 

En annen verdi for meg er #TydeligeKonturer. Denne lå ikke like opp i dagen. Jeg har hatt et ambivalent forhold til verdien tydelighet. Kanskje fordi jeg ofte ser nyanser der andre synes ting er helt åpenbart. Men også fordi tydelighet krever mot til å stå for noe. Og jeg er ikke alltid så modig av meg. Ved å utforske meg selv og klargjøre mine verdier, er jeg blitt tryggere på hvem jeg er, hvor jeg står, og hva som er viktig i mitt liv. Jeg har funnet at tydelighet i ordets beste forstand er implisitt i det å leve verdibevisst og å fremme en verdibevisst kultur i familien, menigheten eller på arbeidsplassen. Vi lever tydeligere liv når vi er bevisste hvilke verdier som er viktige for oss og som skal få styre oss i våre mange store og små veivalg. Da har vi konturer. Da slutter vi å være amøber som tilpasser oss enhver sammenheng og situasjon.   

Verdikartlegging kan foregå på flere måter, og er en spennende oppdagelsesferd i eget liv. Verdiene er viktige landemerker i samtaler om konkrete utfordringer jeg trekker fram sammen med en coach. Slike utfordringer kan ha sitt utspring i arbeidsplassen eller i hjemmet, de kan dreie seg om alt fra konflikter, økonomi, valg jeg står oppe i eller ubehagelige episoder. Verdiene blir også viktige når jeg løfter blikket og snakker om hvilke drømmer jeg har, hvordan jeg ønsker at livet skal være framover. 

FORELØPIG OPPSUMMERING
Her er en min egen foreløpige oppsummering av coaching slik jeg har møtt den i praksis. For meg blir dette noe å strekke meg etter når jeg snakker med mennesker framover, både i jobben min som prest og i annen sammenheng: 
"En coach legger til rette for verdifulle samtaler innenfor tydelige rammer. Det kan skape et rom for vekst og forløsning av potensiale. En coach hjelper mennesker til å bli mer bevisst sine egne verdier og handle ut fra dem, utfordre sine grenser, men også lære å elske dem. Drømmen er å se mennesker ta større ledelse over eget liv, for bedre å kunne være den lederen noen andre trenger i sitt".  
(Illustrasjonsbilde: Johannes Kleppe)

Interessert i å sette deg mer inn i hva coaching er for noe, og få svar på spørsmål som ofte blir stilt?
Sjekk gjerne ut denne siden fra International Coaching Federation. Min coaching-utdannelse bygger på ICF´s 11 kjernekompetanser og etiske retningslinjer.

FLERE INNLEGG OM COACHING:

Verdier og coaching

Å like seg selv - ett hakk bedre

Daniels metode

Det du gir mat vil vokse

I samme rom

Temasang for gode og middels dårlige dager

#MøtesRundtBålet

Er coaching noe for deg? Ta gjerne kontakt med Vidar for en klargjørende prat på 40146184 eller vidar@bymenigheten.no .

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster