Verdier og coaching
Innenfor coaching er verdikartlegging et viktig begrep. Nye ord for gamle sannheter. 

Den største coachen av alle snakket på sin måte mye om å være bevisst sine verdier. Sånn som i dagens ord fra Lukas 6:43-49 i bibelleseplanen (bibel.no) der metaforene for verdibevissthet kommer på løpende bånd fra Mesteren:


- Et godt tre vil automatisk bære god frukt. 
- Hvis munnen sier gode ting, henter den det fra hjertets gode forråd. 
- Dine gode valg i viktige situasjoner, avhenger av hvilken grunnmur du har bygget huset på.    

Hvilke verdier bygger du livet ditt på?
Verdier kan være svært virkningsfulle som drivkraft - på godt og vondt, skriver Einar Aadland i boka "Den truverdige leiaren". Verdier kan gi motivasjonskraft og handlingsenergi. 
Men hva er en verdi?

Aadland gir flere gode innspill. (s. 141-163). Verdier er positive distinksjoner av hva som er godt og verneverdig til forskjell fra hva som er mindre godt.

De er vide og upresise, men like fullt knyttet til essensielle sider ved vår menneskelige eksistens. Fordi de er upresise, må de derfor tolkes inn i hver ny sammenheng. Dette åpner for en eksperimenterende frihet, åpent mot livet og endringer som uunngåelig møter oss. Verdier gir retning uten å bli spissfindig konkrete. 

En annen måte å si det på er at "verdier er uttrykk for vedvarende tro". Tro i denne forstand er en bevisst handling. "Tro er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser", sier Hebreerbrevets ukjente forfatter.  (Hebr 11,1). 

Våre verdier kan være tydelige og bevisste, eller de kan være skjulte for oss selv. Kanskje er de også skjulte for andre, kanskje har noen allerede avslørt dem. De fleste av våre handlinger kan føres tilbake til bevisste eller ubevisste verdier. I konfliktsituasjoner har jeg for eksempel oppdaget at jeg ofte griper rollen som megler og søker å finne kompromiss. Det tok tid før jeg innså at dette for meg er et viktig verdispørsmål (ikke bare uttrykk for manglende mot). I min egen verdikartlegging har #ByggeBroer fått plass blant mine syv viktigste verdier. 

I møte med konkrete situasjoner kan vi innimellom bli nødt til å spørre oss om den eller de verdier som ligger til grunn for handlingene våre er uttrykk for "vår vedvarende tro", eller om vi vil forkaste dem når de kommer fram i lyset.

Vi lærer altså at verdier ikke er noe vi plutselig bestemmer oss for å få oss en dag. Jeg tenker at verdier henger sammen med kultur, og kultur er en del av den lufta vi puster i. Men vi kan begynne å forholde oss aktivt til verdiene i livet vårt og omgivelsene våre. Vi kan gjøre bevisste valg om hvilke verdier som skal ha forkjørsrett i større og mindre situasjoner. Om nødvendig kan vi bestemme oss for å åpne vinduene, lufte ut noen verdier, og slippe til andre. Over tid kan vi være med på å skape kultur og endre kultur. 


Verdikartlegging kan foregå på flere måter, og er en spennende oppdagelsesferd i eget liv. Hvis du allerede har arbeidet en del med dine personlige verdier, bygger du videre på dette. 

Verdiene kan bli viktige landemerker når du samtaler om konkrete utfordringer med en coach. Slike utfordringer kan ha sitt utspring på arbeidsplassen eller i hjemmet, de kan dreie seg om alt fra konflikter, økonomi, valg du står oppe i, ubehagelige episoder. 

Verdiene blir også viktige når du løfter blikket og snakker om hvilke drømmer du har, hvordan du ønsker at livet skal være framover. 

Midt i mitt første år i denne deltidsutdanningen innen coaching ble jeg i vinter sykmeldt en periode. I etterkant har det vært veldig nyttig å arbeide med egne verdier. Jeg tror det hjelper meg til å få tydeligere konturer og større trygghet på hva som er viktig for meg både i hjemmet og på arbeidsplassen. 

Nå har jeg formulert mine syv viktigste verdier som jeg kaller "7 landemerker". (Jeg har tre andre inne på "Ti på topp".) Det er sikkert ingen overraskelse for de som kjenner meg at jeg tyr til metaforer og bibelreferanser. Her på bloggen vil jeg litt over tid dele utdypende tanker til hver verdi, som en inspirasjon til andre som er nysgjerrig på dette. 

Husk at du kan velge en helt annen tilnærming som passer din personlighet og stil. Og du behøver ikke å publisere dine verdier noe sted. Slettes ikke alle trenger å ha "formidling" som en av sine verdier... 

Mine 7 landemerker:
#FamilienFørst
#ElskeHam
#FøHansLam
#Formidle
#MøtesRundtBålet
#ÅpneHjerterommet
#ByggeBroer

(3 tilleggsverdier: 
#HumorLekTøys
#PerfeksjonEstetikk
#TydeligeKonturer)


FLERE INNLEGG OM COACHING:

Verdier og coaching

Det du gir mat vil vokse

I samme rom

Temasang for gode og middels dårlige dager

#MøtesRundtBålet    

Kommentarer

  1. Viktig å reflektere over..
    Hvilke "landemerker" har jeg, hva styrer livet mitt og hva styrer jeg etter (ubevisst handling/bevisst handling).
    Hva er viktigst for meg - og hva ønsker jeg skal være viktigst (drømmer om).

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster