#MøtesRundtBåletHva er dine temaord? Siden jeg alt har introdusert begrepet "temasang", kan jeg jo like godt følge opp med begrepet "temaord". De fleste av oss har dem nok med oss, mer eller mindre bevisst. Er de stadig tilbakevendende, avslører de antagelig noe om våre verdier. 

De aller nærmeste rundt meg går fort lei av sånne temaord. Derfor er jeg alltid barnslig tilfreds hvis nye lesere og lyttere kjenner at et av mine ord eller bilder finner en landingsplass. Så kan dere samtidig vite at dere avlaster dem som må slite med meg til daglig. 

VENDER ALLTID TILBAKE TIL...

Selv om jeg som ordbruker er på kontinuerlig leting etter nye temaord, vender jeg med jevne mellomrom tilbake til noen gjengangere som er blitt spesielt viktige for meg. Hvis du også har ett eller flere slike ord, da er det kanskje ett av dine VERDIORD.
De som kjenner meg godt, vet at et slikt verdiord for meg er BÅLET.

Ideen om BÅLET og alle dets assosiasjoner (som ikke kan rommes i et blogg-innlegg), har faktisk formet hele min teologiske tenkning og praksis. Her kommer et lite essay om Bålet. Et essay kan defineres som en vandring langs en sti med små avstikkere:

... BÅLET 

Når ble jeg først fascinert av bålet? Helt sikkert på speiderturene i min barndom da vi satt tett sammen og sang:

Bålets flammer stiger høyt mot sky. 
Her i skogens ly vi glemmer slit og by mens nattehimlens stjerner titter frem 
Våre tanker går på vandring hjem. 

Da jeg studerte teologi på 90-tallet, ble de gode barndomsminnene mine til et helt konsept for verdier og trospraksiser. Det begynte i forbindelse med faget religionsvitenskap.

Ilden representerer en guddommelig kraft i mange religioner, sa vår foreleser en gang.
Det er kanskje ikke så rart. Ilden er fascinerende og skremmende på samme tid. Akkurat som Gud. «For vår Gud er en fortærende ild", sier Hebreerbrevets forfatter (12:29). 

I nomadekulturer er bålet et av de få stabile elementer i tilværelsen.
Et bål krever ikke så mye forberedelser. Men når bålet er tent, da har nomaden det viktigste på plass for å være hjemme, selv om landskapet kan skifte:

- Rundt Bålet deler vi dagens måltid.
- Rundt Bålet holder vi varmen sammen.
- Rundt Bålet holdes mørket og de ville dyrene på avstand. Ilden har kraft til å fortære det onde i oss og rundt oss.
- Rundt Bålet lyses våre ansikter opp, og vi ser hverandre i gjenskinnet fra lyset.
- Rundt Bålet er det vanskelig å skjule livet. Derfor foretrekker noen mørket.
- Rundt Bålet er det tid og rom for de gode samtalene.
- Rundt Bålet deler vi fortellinger om livet vårt, i lys av den store Fortellingen om hvor vi kommer fra, hvor vi hører til, og hvor vi er på vei.

"Hvor brant mine bål? Hvem var de menneskene jeg lyktes å berøre, og som berørte meg?" 
(Göran Tunstrøm i boken "Ventetid") 
Ingen digitale skjermer kan erstatte Bålet, selv om vår kultur gjør iherdige forsøk. Selv om også jeg fristes til å tro at de nye lyskildene kan fordrive det mørket som bare Bålet er i stand til.

Bibelen advarer mot konsekvensene av at folket tilber andre enn Gud, det sanne lyset.
"For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud", sier 5 Mos 4:24, og minner oss om Bålets mer fryktinngytende sider. 

"Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham", skriver apostelen Johannes.
"Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd", fortsetter den samme apostelen. (1 Joh 1).

"For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem", sa Mesteren og kalte seg selv for Verdens Lys. Med de ordene ga han sine etterfølgere et helt nytt verdensbilde:

Den førti år lange vandringen gjennom ørkenen, bak den brennende ilden, hadde en gang i tiden stanset i Jerusalem. Et tempel hadde blitt reist rundt det aller helligste, rundt Guds-nærværet.

Det nye verdensbildet var at hans etterfølgere ikke skulle trenge å reise til Jerusalem for å finne dette nærværet. Han skulle komme dit de var. Og de skulle bli et folk av nomader som reiste verden rundt. Med evnen til å hvile underveis, og finne seg et hjem hvor som helst.

Over alt skulle de samle brensel, tenne Bålet, møtes rundt Ham, samle nye rundt Ham, dele brød og vin, og la sine fortellinger formes av Hans store fortelling.

Det er denne Bål-fortellingen jeg er en del av. Fortellingen om mitt liv, er en del av den store fortellingen om Bålets kraft, Bålet som forsamler, forsoner, forankrer og forandrer. Den fortellingen er mer enn historie. Den er nåtid og framtid for mitt stammefellesskap.

"Mennesket har fire behov:
Ilden, brødet, omfavnelsen og den lavmælte samtalen".  
(Nikos Kazantzakis)Vidar M. Bakke / SpiresPlass.no

FLERE INNLEGG OM COACHING:

Verdier og coaching

Det du gir mat vil vokse

I samme rom

Temasang for gode og middels dårlige dager

#MøtesRundtBålet


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster