Ei grenselaus himmeljordSyng tru! Halleluja, halleluja. 
Syng håpet frå heilage ord. Til kjærleiken famnar kvar ein som bur på ei grenselaus himmeljord! 

På ordet ditt, Herre 
ber eg kroppen min fram 
Eit tempel til ære for deg
Lys opp kvart eit rom 
Ta mi skuld og mi skam
Forny alle lemmer i meg 

Frå bordet ditt, Herre 
går vi mange i flokk
Ei rørsle i følgje med deg
Ditt hus skal bli fullt!
Her er rom meir enn nok! 
Kom til fest, ropar vi på vår veg

Ein kropp til di ære
Sett fri til å leva
for draumen du sådde ein gong:
Ei jord utan smerter
Eit folk utan grenser 
Ein morgon med jublande song!

Syng tru! Halleluja, halleluja. 
Syng håpet frå heilage ord!
Til kjærleiken famnar kvar ein som bur på ei grenselaus himmeljord. 

I koret ditt, Herre
står Guds lidande kropp   
vi lyttar til songen frå han: 
Om grenselaus tru 
Om ukueleg håp  
Om den kjærleikens siger du vann!

Ein kropp til di ære
Sett fri til å leva
for draumen du sådde ein gong:
Ei jord utan smerter
Eit folk utan grenser 
Ein morgon med jublande song!

Syng tru! Halleluja, halleluja. 
Syng håpet frå heilage ord. 
Til kjærleiken famnar kvar ein som bur 
på ei grenselaus himmeljord!


Denne salmen ble "urframført" på ByMenighetens "Syng med!"-kveld i Sandnes kirke, søndag 24. januar, kl. 19.30. 

Sangen har etterpå fått ny tittel. Jeg vet ikke om ordet "himmeljord" står i ordlista. Men uttrykket er for meg en påminnelse om at jeg ikke skal til himmelen! Jeg tror på en ny jord hvor himmelen er kommet til oss! Vær gjerne med og gi innspill til forbedringer!

Temaserien vår i høst "En kropp til Guds ære" fra 1. Korinterbrev var utgangspunkt for at salmen ble skrevet. Kroppen er Paulus´ yndlingsord i dette brevet. Han bruker det både i konkret og overført betydning, og jeg forsøker å gjøre det samme i salmen.  

I tillegg leder jeg bønnekomiteen foran Det norske misjonsselskaps GF Sommerfest i 2017, der mottoet er: "Grenseløst?" Kunne dette mottoet fanges i noen verselinjer? Vi som planlegger sommerfesten har en drøm om en jord uten smerter og et folk uten grenser. I livet vårt i denne verden er smertene, begrensningene og grensene en del av virkeligheten. Mange vil også beskrive dette som en nødvendig del av vårt nåværende liv. Det er en tvetydighet i ordet "grenseløst". Grenser og begrensninger beskytter. Men de holder også mennesker på avstand fra hverandre og Gud. Slik blir "grenseløst" et ord som beskriver fellesskapet vi skal få kjenne på "en morgen". Jeg beundrer mange lidende menneskers grenseløse tro og ukuelige håp. De har blikket rettet mot den framtiden som venter oss. Vi tror at kjærligheten seirer til slutt. Vi tror at grensene oss mennesker i mellom skal falle. Vi tror at begrensningene som tvinger mennesker til å leve under undertrykkende livsforhold skal forsvinne. Da kan festen og gleden bryte løs!

Advarsel: Salmen er utstyrt med en melodi som kan føre til folkedans! Den er inspirert av noen strofer fra en gammel keltisk folkevise. De aller første som sådde drømmen om en ny morgen her i vårt hjemlige jordsmonn, kom til oss fra vest. 

Foto: Haure Aran
Salmens bibelreferanser: 
Rom 12:1, 1. Kor 6:19-20, 1. Kor 11: 23-26, Luk 14:15-24, 1. Kor 12:26-27, 1. Kor 13:13, Åp 21:1-4

Vidar / SpiresPlass.no

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster