Er det Gud eller Djevelen som står bak?En refleksjon etter at vi i går hadde kjempet oss gjennom Jobs bok i våre BålSamtaler:

Ofte blir spørsmålet stilt: Er det Gud eller Djevelen som står bak lidelsen? 


I innledningen til Jobs bok (kap 1) får vi et slags svar, i hvert fall i dette tilfellet. Anklageren ber Gud om å få sette Jobs tro på prøve. Er han en "godværs -troende" eller holder troen hans også i motgang? Dette går Gud med på, men han befaler at Jobs liv skal bli spart. Her skjer altså lidelsen på Djevelens initiativ, men med Guds tillatelse og begrensning. Dermed er svaret litt både-og.

Så kunne det likevel være logisk at Job kjempet med Djevelen gjennom sin lidelse, kastet ut sine spørsmål og bebreidelser mot han. Det var tross alt han som satte alt dette i gang. Men i steden forsvinner Djevelen helt ut av fortellingen. Alle Jobs bønner og klagerop rettes ene og alene mot Gud. 

Job får aldri vite at Djevelen har hatt noe å gjøre med alt det vonde som skjedde i det hele tatt. Han får aldri vite hvorfor akkurat han skulle gjennomgå alt dette. Det er bare vi "allvitende" lesere som vet det. Her tror jeg det ligger gjemt en dyp innsikt:

Enkelte ting står det ikke til oss mennesker å vite detaljer om. Vi skal være oss bevisst at det finnes en Anklager og Motstander. Later vi som om han ikke finnes, kan han drive et farlig spill med oss i det skjulte. Men han er ikke en vi skal kommunisere med. Som Job vet jeg at jeg har en levende Gjenløser (Job 19:25). Han tar seg av kampen mot den ondes innflytelse i verden. Og som kristen vet jeg at korset er det sted hvor den kampen avgjøres. Alle mine store og vanskelige spørsmål retter jeg nå mot Gud i Kristus Jesus. Han tar i mot min tilbedelse. Han tåler også mine klagerop.

Hva Djevelen gjør eller ikke gjør, hva han står bak eller ikke står bak av lidelser i våre liv, det tror jeg ikke det er meningen at vi skal spekulere over.

"Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har den mann som dem kan true. Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde." (Martin Luther)

Vidar

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster