Hvem bærer Jesus videre?


For meg er eselfolen et bilde på barna i Kirken. "Disse mine minste", som Jesus kalte dem. Det er ikke først når de "kan" tilstrekkelig at de bærer Jesus fram i verden. Jeg tror ofte vi undervurderer hvor viktige ungfolene våre er som hellige og alminnelige bærere av Kirkens håp, allerede mens de er små.
 
Det er ikke så mange hellige kyr i kristendommen. Men det er to hellige esler. 

Palmesøndag handler om et alminnelig esel og en liten fole. De to dyrene ble hellige fordi Jesus utvalgte dem til å spille sentrale roller i frelseshistorien. - Omtrent som store og små i Jesu Kristi kirke. Vi er alminnelige, fordi Kirken skal finnes over alt og fordi Kirken består av vanlige mennesker, ikke ekstraordinære mennesker. Vi er hellige, fordi vi er utvalgt av Jesus, skilt ut til et oppdrag: Å bære ham fram i verden og gjøre ham synlig for alle. Matteus snakker om et voksent esel og en ungfole. (Matt 21:2-3). Hos Markus er det bare det unge eselet som nevnes:

«Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den,...’» (Mark 11:2-3)

Mye gir mening først i etterpåklokskapens lys. Sånn er det også med Jesu valg av ridedyr på palmesøndag. Eselet skulle i følge profeten Sakarja være selve ”kongedyret”, symbolet på at det er Messias, den ydmyke Fredskongen som kommer. Dette var barnelærdom for jødene som samlet seg langs veien denne dagen. Endelig bekreftet Jesus offentlig det de lenge hadde håpet: Han var Messias. 

Men valget av ridedyr blir også til alle tider et symbol for den typen makt Jesus har i verden. Eselet utstråler avmakt. Det har ingenting i strid å gjøre. Om ikke folket forstod det da, visste Jesus selv så inderlig godt at han ikke kom til Jerusalem for å overta kongsmakten fra Herodes og jage ut de romerske okkupantene. Hans kongerike er ikke av denne verden. Han lot seg hylle av folket. Men visste at han kom til å skuffe mange. Hans oppdrag var ikke å true seg til herredømme. Hans oppdrag var å lide og dø. Og da han oppstod fra de døde, viste han seg bare for noen få utvalgte. Disse alminnelige hellige menneskene skulle bære ham fram i verden.       

For meg er ungfolen et bilde på barna og de unge i Kirken. "Disse mine minste", som Jesus kalte dem. Det er ikke først når de "kan" tilstrekkelig at de bærer Jesus fram i verden. Jeg tror ofte vi undervurderer hvor viktige ungfolene er som hellige og alminnelige bærere av Kirkens håp, allerede mens de er små.  

Hva skjer hvis menigheten blir uten barn og unge? 
På palmesøndag har vi i ByMenigheten i dag en Generasjonsgudstjeneste. Det betyr at vi ikke deler oss opp i aldersbestemte grupper underveis, men har hele gudstjenesten sammen. 

Men også når vi ellers har egen barnegudstjeneste i kjelleren, starter vi alltid opp i samme rom. Så ofte vi kan har vi nattverd for alle generasjoner. I det siste har noen av barna våre også vært med som nattverdutdelere, i tospann med voksne. Slik har de fått bære Kristi kropp til oss. For meg har det ligget en sterk symbolikk i dette, i slekt med det eselet og eselfolen gjorde palmesøndag. 

Årsmøtet i ByMenigheten nå i mars uttrykte sterk bekymring over at vi ikke klarer å rekruttere nok ledere til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Menighetsrådet har bestemt at dette skal få hovedfokus i 2016. Det begynner i bønn og må følges opp med handlingsplaner. Noen må lære opp barna og holde rundt dem. Noen må lytte og delta i ungdommenes liv. Hvis ikke er det snart ingen som bærer Jesus videre til verden. 

VIL DU VÆRE MED OG BE FOR BARNA OG UNGDOMMENE VÅRE?

Kjære Gud!
Vi ber deg for de unge i Sandnes.
For dem som er en del av vår menighet og alle de andre.
For dem som tror på deg og de som ikke kjenner deg enda.
Vi ber deg for alle voksne, foreldre og andre, som skal være med og gi de unge en trygg oppvekst.
Vi ber om flere ledere i barnegruppene.
Vi ber om flere ledere i konfirmant- og DIG-arbeidet.
Vi ber om at barna, de unge og de voksne kan ha det kjekt i lag.
Vi ber om at vi sammen kan bli bedre kjent med deg. 

TIL "BÅLSAMTALEN" I HJEMMET ELLER I CELLEGRUPPENE
  • "Herren har bruk for den", sa Jesus om eselfolen. På hvilken måte har  Jesus bruk for meg til å bære håpet videre?
  • "Vi undervurderer hvor viktige ungfolene er som hellige og alminnelige bærere av Kirkens håp". Gjør vi?
  • Hva gjør jeg for at barna og ungdommene skal trives og vokse i vår menighet?

Med ønske om en velsignet Palmesøndag og påskehøytid
fra ByMenigheten - Sandnes
v/ Vidar Bakke, hovedprest og daglig leder
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster