Farvel til amøbens kroppsformMange savner "tydelighet" hos kristne i dag, særlig hos kirkens ledere, hyrdene. Andre etterspør den helt til de finner ut at de er grunnleggende uenige. Da ber de denne om å snakke lavere, eller de gjør sitt beste for å henge vedkommende ut og frata personen sin stemme og autoritet. Dette opplever ledere på forskjellige sider av de såkalte "fløyene". 

Ofte beundrer jeg andres tydelighet. Denne verdien er i slekt med vågemotet, og det ønsker jeg meg mer av. 

Josva 1:9 lærte jeg meg en gang utenat. For jeg ville ha ordene på tungen i hverdagen, alle de gangene jeg kjenner meg liten og redd som leder. Det er store ord å ta i sin munn, for de var ment for den betydelige lederskikkelsen Josva, Moses sin etterfølger. Han som flere ganger gjennom de tunge årene i ørkenen hadde vist usedvanlig integritet. Men jeg tror vi skal få lov til å gjøre ordene til våre: "Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går."  

Tydelighet er viktig og ofte en mangelvare. Men denne verdien er likevel viktigst på det mellommenneskelige plan. 
Såkalt tydelige svar formidlet på armlengdes avstand, kommer med en vær-varsom-plakat. Tydelighet uten kropp, følelser og nærhet, blir ofte til utydelighet på reisen til mottaker. Det som hadde intensjon om å være tydelig, mister så lett viktige nyanser på veien og ender opp som utydelige bruddstykker

Men jeg tror at tydelighet i ordets beste forstand er implisitt i det å leve verdibevisst og å fremme en verdibevisst kultur i familien, menigheten på arbeidsplassen, i samfunnslivet. Vi lever 
tydeligere liv når vi er bevisste hvilke verdier som er viktige for oss og som skal få styre oss i våre mange store og små veivalg. Da har vi konturer. Da slutter vi å være amøber som tilpasser oss enhver sammenheng og situasjon. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke vil være en amøbe uten fast kroppsform.  

Undersøkelser viser også at med en tydelig verdiplattform, tåler du lettere at andre inntar andre verdistandpunkter enn deg. Du nærer deg ikke i så stor grad på andres bekreftelse og enighet. 

Jeg har skrevet mitt eget lille personlige verdidokument. Det er noe av det viktigste jeg har gjort. Da jeg startet prosessen, havnet #TydeligeKonturer på listen. Men den havnet helt nederst, for jeg var fryktelig ambivalent til den verdien. Jeg hadde sterke bilder av folk jeg ikke ville være, som jeg forbandt med tydelighet. Derfor ville jeg den verdien skulle være helt underordnet de andre. 

Etter at verdiene har fått leve en stund, har verdien #TydeligeKonturer nesten umerkelig flyttet seg oppover på listen. For verdibevissthet gir en fastere kroppsform. Og fastere kroppsform  innebærer tydelighet, på godt og vondt. 

Så ber jeg mine venner om å holde meg jevnlig oppdatert og ansvarlig når min tydelighet har endt opp som utydelighet på veien. Det hender nok stadig vekk, de ganger det ikke har blitt plass til både hode, kropp og følelser i kommunikasjonen. 

✔️i👌ar 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster