Se opp! Senk farten! Himmelen er kommet nær!


Allerede da jeg var rundt nitten år, ble den aldrende Edin Løvås et av mine største trosforbilder. Jeg leste alle de små og lettleste bøkene hans jeg kom over. Hans enkle og livsnære Kristus-formidling brakte Jesus ned på jorda for meg. 
Men den viktigste høytiden i Edin Løvås' trosliv, var den der Jesus tilsynelatende ble borte for oss. 
Dagen som mange av oss har et flyktig forhold til: Kristi himmelfart. 

For Edin Løvås var det motsatt. Dagen i dag var for ham selve symbolet på at Jesus er nær oss. Han skrev en salme som beskriver himmelfartsgleden. Her er vers for vers, supplert med mine kommentarer:

På himmelfartsdagen steg Frelseren ut
av rommet og utenfor tiden,
så vennene samlet på fjellryggens nut
kunne se det
og følge Ham siden. 

Han steg ut av rommet og tiden. 
Derfor er Jesus fra akkurat det øyeblikket til stede ALLE steder - til ALLE tider. 
Fordi han steg ut av tiden, har han ikke bare førstehåndskjennskap til vår fortid. 
Han er ikke bare til stede her og nå i vår samtid. 
Han er også allerede nå I VÅR FRAMTID. 
Allesteds- og alletidsnærværende. 

Han sitter på tronen ved Faderens hånd,
og oppfyller likevel altet,
Han står midt iblant oss, 
i lys fra Guds Ånd
som i oss er blitt kraften og saltet. 

Dette "på alle steder" og "til alle tider" sprenger tankens kapasitet. Men vi aner de svimlende konsekvensene: Han som nå sitter ved Fars side, er SAMTIDIG nærmere vårt egentlige selv enn VI noengang vil komme. 
Han som fyller hele universet, 
får SAMTIDIG plass i MITT lille univers. 
Han som selv står utenfor alt det skapte, 
er SAMTIDIG kraften som gjennomstrømmer alt det skapte. 
Det er i ham vi lever, beveger oss og er til.  

Hver dag er en strålende himmelfartsdag,
hver natt er vår Herre tilstede. 
Nå frykter vi ikke for tomhet og jag,
for det finnes en himmelfartsglede. 

Du har hørt om julegleden: 
Gud gjestet jorden som et lite barn.
Du har hørt om påskegleden: 
Syndens og dødens lenker ble sprengt i stykker. 
Men har du hørt om himmelfartsgleden?
Det var da Jesus gikk fra å være hos de elleve 
til å være hos oss alle. 

På himmelfartsfjellet har englene dans,
stig opp, la oss fryde oss sammen!
Vi ser den usynlige og vi er Hans,
Halleluja for Frelseren. 
Amen!

Se opp!
Senk farten på veiene! 
Bli med i dansen!
Jesus er her!
La hans himmelfart bli vår glede!

Edin Løvås og ✔️i👌ar 

P.S. Bildet over viser "disippelkorset", en idé Edin Løvås fikk mot slutten av sitt liv. Han ønsket å skape et kors som kunne symbolisere både Jesu død, oppstandelse og himmelfart. Ved å bøye tverrbjelken på korset noe oppover, ser vi konturene av den oppstandne Kristus som løfter sine hender til velsignelse. 

"Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem.  Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen."
(Luk 24:50-51)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster