Ananias og Barnabas

Illustrasjonsbilde: Mohammad Eghtedarian (i midten)
er deacon i den anglikanske kirke, med muslimsk bakgrunn.
(liverpool.anglican.org)

En liten refleksjon rundt Bålet etter dagens gjensyn med Paulus og hans omvendelse i Apostelgjerningene 9:

1) Jesus viser seg fortsatt for kristen-motstandere i syn og drømmer. Det skjer stadig, og er spesielt utbredt blant muslimer. Spørsmålet er hvem de møter etterpå. 

2) Øyeåpneren ANANIAS: Den kristne bror som trosser sin frykt og skepsis, tar i mot den forhatte og fryktede, åpner hans øyne for evangeliets dypere sannheter. Noen som tar den nyomvendte de viktige skrittene videre. 

3) Døråpneren BARNABAS:  Med god grunn frykter mange kristne for at muslimer og andre søkende egentlig har andre motiver. Å være godtroende om folk er ikke uten videre god tone i kristne kretser. "Kan dette være en skikkelig kristen? Kan dette virkelig være en av oss? Ligger det ikke noe annet bak?" Vi trenger Barnabas som kjenner begge sider. Som har tillit både hos Paulus og de redde kristne i Jerusalem. Som går god for. Og som knytter Paulus til fellesskapet i den avgjørende fasen da Paulus desperat trenger en ny familie etter å ha brutt med sitt trosmiljø. 

Kan du være en Ananias for noen? Kan du være en Barnabas for noen?

(Se også link til flere artikler nedenfor om muslimer som kommer til tro på Jesus.)

Vidar
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster