Å elske sine murerI dag takker jeg for murer rundt eget liv. Jeg takker for tydelige konturer. Jeg ønsker å leve tilgjengelig og åpent. Men jeg ønsker samtidig å elske mine grenser

I vårt dagligdagse språk er murer gjerne et uttrykk for noe negativt. Det er på samme måte med ordet "grenser". 

I Bibelens metafor-rikdom er ofte murer fremstilt som både vakkert og nødvendig. Det handler om å verne om seg selv og verdsette seg selv. 

Derfor handlet for eksempel ikke Nehemjas prosjekt (beskrevet i Nehemjas bok) bare om å gjenreise Jerusalems murer for å sikre folket et vern mot ytre fiender. Det handlet også om å gjenreise folkets selvrespekt og respekten for Gud. Han hadde jo lovet å ha sin hellige bolig midt i denne byen. 

«Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn», sier Salomo. ( Ordspråkene 25:28 N11BM)

I dette ordspråket brukes bildet om "murene" i denne positive betydningen. Når våre murer er nedrevet, da er vi forsvarsløse i møte med andre, men også i møte med oss selv.  Hvem har ikke kjent på vonde øyeblikk da vi selv var trøtte og slitne og ute av stand til å styre vårt eget sinn. Med egne forsvarsmurer nede, sa og gjorde vi ting som vi etterpå angret bittert på. 

I dag takker jeg for murer rundt eget liv. Jeg takker for tydelige konturer. Jeg ønsker å leve tilgjengelig og åpent. Men jeg ønsker samtidig å elske mine grenser. Murene mellom meg og andre, murene mellom oss og andre, styrker vårt egenvern. Og de bekrefter og anerkjenner vår egenverdi. Vår identitet. 

Murene gjør oss i stand til selv å åpne dører og invitere andre inn i våre liv. Der det ikke finnes dører å åpne, er mulighetene for krenkelser større. En ødelagt by med nedrevet mur er konturløs, forsvarsløs og uforutsigbar. 

Ved sin død sprengte Jesus syndens falske murer, de som distanserer oss fra oss selv, våre medmennesker og Gud. Ved sin oppstandelse bygger Jesus opp igjen de gode murene vi ble skapt til å ha. Det er en livslang prosess som ikke er helt ferdig før vi ser "den hellige byen,... stige ned fra himmelen, gjort i stand og pyntet..." (Åp. 21,2)

Du og jeg er en by med stolte murer. Og midt i byen vil Byggmesteren selv bo. Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster