Innlegg

Viser innlegg fra november, 2016

ByMenigheten - Sandnes har tiårsjubileum i år!

Bilde
Foto: ByMenigheten-Sandnes Visste du at vi som menighet har et tiårsjubileum å feire nå i 2016? Ti år som ByMenigheten - Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke, den første i sitt slag, i henhold til en egen paragraf i Kirkeloven som trådte i kraft i 2006! Er det litt symptomatisk at det jubileet har gått oss hus forbi? Det var en vis mann som en gang brukte bildet om en ”amøbe” for meg.  En amøbe er et encellet dyr uten fast form.  Den former seg etter omgivelsene.  Amøben er svært tilpasningsdyktig og fleksibel.  Det har sine fordeler i mange sammenhenger. Men i  det lange løp blir det noe endimensjonalt og uspennende over denne organismen.  Den har nemlig så utydelige konturer.  En formløs kreatur som du ikke helt vet hvor du har, hvor den går, hva den består av. Den er kanskje enhetlig, for den har jo bare én celle. Men i sitt enfold, er den samtidig utydelig. Det hører med til kunnskapen om amøber at de er ute av stand til å vokse fordi de har en begrenset evne til

Samleren

Bilde
Hva samler du på? hørte jeg han si.  Du har dem som samler på mynter, frimerker, støvdotter og sånt noe, sa han.  Jeg samler på verdifulle mennesker. Du har dem som samler på sølvtøy, serviser, veteranbiler og bilringer, sa han.  Jeg samler på verdifulle mennesker.  Du har dem som samler på skuffelser, på konflikter og på sokker uten make, sa han.   Jeg samler på verdifulle mennesker.  Du har dem som samler på misforståelser, rykter og forspilte sjanser, fortsatte han.  Jeg samler på verdifulle mennesker.  Og nå for tiden, la han til, har jeg over sju milliarder å ta av.  Hva samler du på? sa han og ble borte.   "Dere skal ikke samle dere skatter på jorden....Men dere skal samle dere skatter i himmelen".  Matt 6,19-20. 

Veggen mellom liv og død

Bilde
Både Allehelgensdag og Halloween kan knyttes til religiøse praksiser som vi heldigvis er satt fri fra i vår kirkelige tradisjon: Tanken om at de døde lever videre i en annen sfære, og at vi kan kommunisere med dem – og henvende oss til dem, ja, regel rett be dem om hjelp. I Den norske kirke legges alltid Allehelgensdag til første søndag i november. I den katolske kirke feires dagen 1. november. Hos oss har Allehelgensdag først og fremst blitt en dag da vi minnes alle dem som har gått foran oss, både de kjente heltene i kirkens historie og våre personlige forbilder, helgenene i våre liv.  De som er døde i troen på Jesus – de hører nå til blant de hellige. Og vi får lov til å minnes alt det de betydde for oss mens de var hos oss.  Men jeg har undret meg litt over hvordan religiøse tradisjoner begynner å leve sitt eget liv, ganske løsrevet fra den opprinnelige tanken. Halloween – er fra gammelt av kvelden før Allehelgens dag, altså natt til 1. november. Halloween kommer av ”All Hallows Ev