Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2016

Livs-Lyset

Bilde
"The Messsage" på norsk (Joh 1) 1  1-2 Ordet var der først,  Ordet var der Gud var,     og Gud var der Ordet var.  Ordet var Gud,      i beredskap for Gud fra den første dagen.  3-5  Alt ble skapt gjennom han;     ingenting—ikke en eneste ting!—      ble til uten han. Det som ble til var selve Livet,      og dette Livet var Lys for alt som lever. Livs-Lyset flammet gjennom mørket;       mørket kunne ikke slukke det.  6-8  Det var en gang en mann. Johannes hette han. Han var sendt av Gud for å vise veien til Livs-Lyset. Han kom for å vise alle i hvilken retning de skulle se, hvem de skulle tro på. Johannes var ikke Lyset selv; han var bare der for å vise veien til Lyset.  9-13  Livs-Lyset var mer virkelig enn noe annet:      Enhver som entrer Livet, er det han som gir Lys til.  Han var i verden, og verden var der på grunn av han,       men verden la ikke en gang merke til det.   Han kom til sitt eget folk,     men de ville ikke vite av han. Men de som ville

Fantasi eller virkelighet?

Bilde
Bildet er fra Dirdal. Fantasi eller virkelighet? (Foto: Haure Aran) Mennesker som virkelig har “sett lyset”, som hyrdene på marken gjorde, de begynner ikke å leve i en fantasiverden. Nei, de reiser seg og går mot framtiden med håpet i øynene. Ikke som passive tilskuere, men som utålmodige vitner om en verden der hatet fortrenges og kjærligheten seirer. "Krise...Fare på ferde... Grunn til stor bekymring!" Eller: "Frykt ikke... Vær ikke bekymret! Mørket viker og lyset skinner allerede!"  Hvem sier hva?  Journalister, realpolitikere og de som lever i virkelighetens verden bruker ofte de første ordene. Er det ikke sånn?  Engler, Jesus, prester og andre fantasifigurer som lever i sin drømmeverden bruker ofte de siste ordene. Er det ikke sånn? Ja, nå vil du kanskje si at jeg lever i en drømmeverden. Jeg er jo prest, ikke politiker. Men jeg liker å tro at det bare finnes én verden, ikke to.  Og jeg vil tviholde på at det som foregikk natt til aller 1.

Baltasars tale

Bilde
(Foto: Karen Thone Eldøy) "Jeg som trodde jeg visste hva visdom var. Helt til jeg møtte Visdommen lys levende." (Her kan du høre lyden:  http://www.bymenigheten-sandnes.no/taler/2016/20161224.mp3 ) Det står i Skriften: "Salig er den som finner Visdommen og vinner forstand. For  mer er Visdommen  verdt enn sølv, Visdommen gir bedre vinning enn gull". (Ordspr 3:13-14).  Vi vise - vi ser ikke bare mot stjernene.  Vi leter også i de hellige skriftene.  Og vi jakter ikke bare på visdomsord.  Vi jakter på selve VISDOMMEN.  Den som var tilstede allerede da Herren grunnla jorden, som den vise kong  Salomo sa.  Tenk om det var sant som noen hadde ment og sagt:  At selve Visdommen en dag skulle bli menneske av kjøtt og blod og vandre  omkring midt i blant oss?  Det var dette vi vise ventet på!  Og vi mente å ha forstått at når Visdommen kom til jord, da skulle han være en ny konge av Davids hus og  ætt.  Det ga jo mening. Kong Davids sønn var den vise Kong Salomo, han med all

De fattiges kongerike

Bilde
Foto: Haure Aran - En lavmælt samtale om et utfordrende tema Herre Konge, fortell meg: Hvorfor er du så fattig?  Hvorfor er du så svak? Det krever da styrke å gjøre ende på vognene i Syria, å bryte krigsbuen i Irak? Å stanse overgrepene i Aleppo og Mosul Kan ikke se at du har tatt i et tak?  Herre Konge, fortell meg: Hvorfor brukte du ikke din sterke hånd da de bombet den koptiske kirken i Kairo? Kvinner og barn, for det meste! Så du ikke deres sak?  Herre, Konge, fortell meg: Hvorfor - er du så fattig? Hvorfor - er du så - svak?  ”Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg SKAL gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen SKAL brytes i stykker. HAN skal forkynne fred for folkeslagene, HANS velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.» (Sak 9:9-10) Jesus, da du vokste opp i Nasaret, så var du vel sånn ganske alminnelig stilt hva rikdom og penger gjelder. Av og ti

Nytt temahefte: Hvordan være rik? Hva er godhet? Hvem har hørt det?

Bilde
Da er temaheftet vårt for gudstjenester og grupper, våren 2017, klart.  Gjennom tre miniserier spør vi: Hvordan være rik? Hva er godhet? Hvem har hørt det? Her kan du laste ned heftet i pdf-format. (uten utskrevne bibeltekster som bare vil finnes i det trykte formatet.)  Heftene som vi lager for hvert semester, er resultat av et veldig godt samarbeid mellom flere skribenter. I redaksjonskomiteen har disse sittet: Morgan Fjelde (Frøyland Orstad menighet), Torstein Eidem Nordal (Bogafjell), Oddbjørn Stangeland (Ålgård) og Vidar M. Bakke (ByMenigheten - Sandnes). Også Hanne Therese Loftesnes, Mikkel Eikill Jebe, Bjarte Hetlebakke, Helge Standal og Sigve Ims har vært med og gitt sine bidrag. Om heftet  Denne våren ønsker vi å gi plass til tre spørsmål som på hver sin måte handler om å gi av seg selv. Vi spør først Hvordan være rik? Dette utfordrer vårt syn på økonomi og forvaltning. Deretter spør vi Hva er godhet? Vi fokuserer på Guds godhet til oss og hvordan vår fast

Goder og guder

Bilde
(Fotomontasje: Vidar M. Bakke) "Mine barn, vokt dere for avgudene!" (1. Joh 5:21 )  Hvem er den første du søker trøst og hjelp hos ved dagens begynnelse? Avgudene har antatt nye former gjennom tidene. På gammeltestamentlig tid var det sola og månen som ble tilbedt i Israels omgivelser.  Et indirekte signal om himmel-legemene som guder i samtiden, ser vi allerede på Bibelens første side. Sola og månen nevnes ikke ved navns nevnelse, bare som "det største lyset" og "det minste lyset". Det er profetisk snert over dette. Et tydelig signal til nabofolkene om at det bare finnes en Gud og at ingenting av det skapte skal tilbes. Sola og månen er viktige redskaper i hans skapende tjeneste, men de er heller ikke mer enn det. Grunnen til at de ble gjort til avguder, var trolig opplevelsen av avhengighet og nytteverdi. Også var de mer synlige og tilgjengelige i hverdagen enn Skaperen selv.  Hvilke skapergoder finnes i vår tilværelse, som får en så høy nytteverdi

Hevntanker, bitterhet og tilgivelsens vanskelige vei

Bilde
Å bære fram et budskap fra talerstolen arter seg forskjellig hver gang. Søndag 27. november hadde jeg et ganske lunkent forhold til mitt eget manus før jeg gikk opp. Men denne dagen skjedde det noe underveis.  I kontakten med menigheten, merket jeg at jeg var på dypt vann. Dette var ramme alvor for mange, inkludert meg selv. Talen arbeidet med meg underveis, og jeg tror "herolden" overtok for "læreren".  Etter talen ble det også delt en profetisk "tunge", slik vi får oppleve fra tid til annen. Tre mennesker kom opp og delte ulike tolkninger som på hver sin måte satte tre streker under ordene i talen. At de var noe forskjellige, minnet litt om måten de fire evangeliene gjengir historiene om Jesus og hans liv på med ulike nyanser, som øyenvitner som har sett litt forskjellige sider av det store bildet.  På slike dager kjenner jeg på en stor ydmykhet og glede over å få være med på å formidle det radikale, oppsiktsvekkende, urovekkende og fre