Goder og guder

(Fotomontasje: Vidar M. Bakke)


"Mine barn, vokt dere for avgudene!" (1. Joh 5:21


Hvem er den første du søker trøst og hjelp hos ved dagens begynnelse? Avgudene har antatt nye former gjennom tidene. På gammeltestamentlig tid var det sola og månen som ble tilbedt i Israels omgivelser. 


Et indirekte signal om himmel-legemene som guder i samtiden, ser vi allerede på Bibelens første side. Sola og månen nevnes ikke ved navns nevnelse, bare som "det største lyset" og "det minste lyset". Det er profetisk snert over dette. Et tydelig signal til nabofolkene om at det bare finnes en Gud og at ingenting av det skapte skal tilbes. Sola og månen er viktige redskaper i hans skapende tjeneste, men de er heller ikke mer enn det. Grunnen til at de ble gjort til avguder, var trolig opplevelsen av avhengighet og nytteverdi. Også var de mer synlige og tilgjengelige i hverdagen enn Skaperen selv. 


Hvilke skapergoder finnes i vår tilværelse, som får en så høy nytteverdi for oss at de går fra å være gode redskaper til å være guder? 


Tidsskriftet Strek formulerte et temanummer slik: "Når godene blir guder". Og det var mobiltelefonen de brukte hele nummeret på. 


Hvilke avguder gir du din oppmerksomhet og kjærlighet? Hvem søker du først trøst og hjelp hos ved dagens begynnelse?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster