"Sammen rundt Bålet" – om småfellesskapet, del 1I ByMenigheten - Sandnes sier vi ikke at menigheten «har» grupper, men at den «består av» grupper. I de menighetene jeg har arbeidet med, er de blitt vant til at jeg snakker om fellesskapet rundt Bålet, når temaet er smågrupper. 

Her kommer den første av to artikler jeg har skrevet med tanke på fellesskapet i husgrupper / cellegrupper. Den neste publiseres onsdag 18. januar. (Smakebiter fra et bokmanus). 

Det er enkelte ting som fortsatt er slik de alltid har vært. Når mennesker tar seg tid til å samles rundt et bål om kvelden, da forteller de hverandre historier. Det har de alltid gjort. Og det kommer de nok alltid til å gjøre, så lenge det finnes bål. 

Gjetere og nomader har samlet seg rundt bålet til alle tider og fortalt sine stammefortellinger. Fordi de var uten en fast plass å bo i verden, ble historiene deres desto viktigere. Historier former liv og de skaper tilhørighet. 

Historienes kraft
De beste historiene har kraft til å forankre oss på tross av at livet flytter seg. De beste historiene har også kraft til å forandre oss når mørket truer med sitt favntak. 

Da var det ikke så rart at da den aller beste historien i verden fant sted, var det noen gjetere som ble utpekt til å være der aller først. Hvem var vel bedre egnet til å bevitne det som hendte og sørge for at fortellingen ble fortalt videre rundt bålet, igjen og igjen, så stadig nye fikk høre? 

Bål og brød som metaforer 
Bål og brød er viktige metaforer for meg når jeg tenker på fellesskapet av kristne i mindre grupper. Jeg har vært prest i tre menigheter, først den jeg var med og plante som misjonær i Brasil, senere Stavanger International Church og til sist ByMenigheten - Sandnes, der jeg nå er prest. I noen år fulgte jeg også en del nyplantede menigheter i Den norske kirke tett gjennom arbeidet for det som nå heter NMS´ Menighetsnettverk. Alle disse menighetene har hatt det felles at cellegrupper har vært en viktig del av menighetenes profil. 

I ByMenigheten - Sandnes sier vi ikke at menigheten «har» grupper, men at den «består av» grupper. Det vil alltid være de som av ulike årsaker ikke er med i det vi kaller for cellegruppe. Men vi tenker at normaltilstanden for dem som tilhører menigheten er å delta i en slik gruppe.

I alle disse menighetene har de blitt vant til å høre meg snakke om fellesskapet rundt Bålet. Jeg finner at det er et sterkt uttrykk for det å være kirke generelt, og det å leve som kirke gjennom mindre fellesskap spesielt. 

Når ble jeg først fascinert av bålet? Trolig på speiderturene i min barndom da vi 
satt tett sammen og sang: 
"Bålets flammer stiger høyt mot sky. Her i skogens ly vi glemmer slit og by…"

Da jeg studerte teologi på 90-tallet, ble de gode barndomsminnene mine til et helt konsept for verdier og trospraksiser. Det begynte i forbindelse med faget religionsvitenskap. Ilden representerer en guddommelig kraft i mange religioner, sa vår foreleser en gang. Det er kanskje ikke så rart. Ilden er fascinerende og skremmende på samme tid. Akkurat som Gud. «Vår Gud er en fortærende ild", sier Hebreerbrevets forfatter (12:29).

I nomadekulturer er bålet et av de få stabile elementer i tilværelsen. Et bål krever ikke mye forberedelser. Når bålet er tent, har nomaden likevel det viktigste på plass for å være hjemme, selv om landskapet skifter: 

Rundt Bålet deler vi dagens måltid. 
Rundt Bålet holder vi varmen sammen. 
Rundt Bålet holdes mørket og de ville dyrene på avstand. 
Rundt Bålet lyses våre ansikter opp, og vi ser hverandre i gjenskinnet fra lyset. 
Rundt Bålet er det vanskelig å skjule livet. Derfor foretrekker noen mørket. De glemmer at Ilden har kraft til å fortære det onde i oss og rundt oss. 
Rundt Bålet er det tid og rom for de gode samtalene. 
Rundt Bålet deler vi fortellinger om livet vårt, i lys av den store Fortellingen om 
hvor vi kommer fra, hvor vi hører til, og hvor vi er på vei. 
Rundt Bålet finner vi den gode rytmen. 

Ingen digitale skjermer kan erstatte Bålet, selv om vår kultur gjør iherdige forsøk. Selv om også jeg fristes til å tro at de nye lyskildene kan fordrive det mørket som bare Bålet er i stand til. 

Ilden og lyset i Bibelen
Bibelen er ilden og lyset sterke bilder på Guds nærvær. 

Bibelen advarer mot konsekvensene av at folket tilber andre enn Gud, det sanne lyset. "For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud", sier 5 Mos 4:24, og minner oss om Bålets mer fryktinngytende sider.

”Tunger som av ild viste seg for disiplene, de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd”, sier Lukas i Apostlenes gjerninger.  (Apgj. 2,3-4)

"Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham", skriver apostelen Johannes. (1 Joh 1)

"Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med 
hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd", fortsetter den samme apostelen. 

"For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem", sa 
Mesteren og kalte seg selv for Verdens Lys. (Matt 18,20 og Joh 8,12). Med de ordene ga han sine etterfølgere et helt nytt verdensbilde: 

Den førti år lange vandringen gjennom ørkenen, bak den brennende ilden, hadde en gang i tiden stanset i Jerusalem. Et tempel hadde blitt reist rundt det aller helligste, rundt Guds-nærværet. Det nye verdensbildet var at hans etterfølgere ikke skulle trenge å reise til Jerusalem for å finne dette nærværet. Han skulle komme dit de var. Og de skulle bli et folk av nomader som reiste verden rundt. Med evnen til å hvile underveis, og finne seg et hjem hvor som helst. 

Over alt skulle de samle brensel, tenne Bålet, møtes rundt Han, samle nye rundt Han, dele brød og vin, og la sine fortellinger formes av Hans store fortelling.

”Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne”. (Joh 21,9)

Det er denne Bål-fortellingen jeg er en del av. Fortellingen om mitt liv, er en del av den store fortellingen om Bålets kraft, Bålet som forsamler, forsoner, forankrer og forandrer. 

Den fortellingen er mer enn historie. Den er nåtid og fremtid for mitt stammefellesskap.

Rom for å dele brød
I den lavmælte samtalen rundt Bålet, er det rom for å dele brød. Brødet er Guds ord vevd sammen med fortellingene fra vår egen reise. 

Brødet er også de nådegaver som han gir oss for at vi skal dele dem med hverandre, etter mønster av den tidlige kirke. Disiplene trodde ikke de hadde noe å gi til folkemengden. Jesus insisterte. ”Dere skal gi dem mat”. Redningen ble den lille gutten som ga dem sine fem brød og to fisker. Jesus velsignet maten, og disiplene hadde nok til alle. Her etablerte Jesus et mønster: Alle har fått noe som de kan dele med andre. (Matt 6,30-44 og Joh 6,5-14)

”Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en 
annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.” (1 Kor 14,26)

Det finnes neppe noe bedre egnet sted for å praktisere og utforske de gavene den enkelte har fått enn i småfellesskapet. 

Brød er best som ferskvare. Det er derfor vi trenger å styrke hverandre på Ordet så ofte som mulig, i vår daglige tid med Gud, og utlagt og delt på mangfoldig vis i fellesskapet når vi kommer sammen. 

Brensel på Bålet
Til den lavmælte samtalen rundt Bålet tar vi også med oss brensel. Brenselet er de fortellingene våre som vi ikke orker å bære på alene, som vi kaster på Bålet. Johannes kaller det å ”vandre i lyset, slik han selv er i lyset”. Lyset har kraft i seg til å gjenopprette fellesskap og rense oss for all urett. 

Noen ganger er mennesker blitt stygt «brent» fra tidligere møter med usunne fellesskap. Da kan Bålet i seg selv og de som sitter rundt det oppleves som truende. Slike mennesker møter vi med varsomhet. Gode samtaler på tomannshånd med en erfaren sjelesørger kan være en vei å gå, før de kanskje igjen orker å nærme seg Bålet og det sunne fellesskapet når tiden er moden. 

LAVMÆLT SAMTALE
  • Hvilket forhold har du til det jeg her kaller småfellesskap?
  • Se for deg Bålet og de som sitter rundt. 
  • Er dette et bilde du har lyst til å ta med deg videre som uttrykk for ditt liv sammen med Jesus og hans etterfølgere?
  • Hva er fortellingen om ditt liv? Hvem deler du den med?

(Illustrasjonsfoto: Unsplash)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster