De bortfører kristne kvinner - Egypt del 2


Forrige uke ble denne vakre kvinnen kidnappet i landsbyen der jeg kommer fra, sier "Simon". - Hun går inn i rekken av kristne kvinner i det sørlige Egypt som forsvinner. 

Trolig er kvinnen allerede tvangsgiftet med en muslimsk mann, og de som bortførte henne er godt betalt av rike muslimske fundamentalister. Hun etterlot seg mann og tre barn. 

- Men, innvender vi. - Dette er jo åpenbare brudd på menneskerettighetene! Går dere ikke til politiet? 
De ser sørgmodige på oss. - Politiet i Egypt gjør lite og ingenting med disse sakene. Særlig i det sørlige Egypt har det muslimske brorskapet fortsatt stor innflytelse over samfunnsinstitusjonene. De klarer alltid å fremstille slike saker på en sånn måte at de kristne blir stående maktesløse. Noen ganger klarer kvinnene å komme seg tilbake. Men da møter de dessverre ofte en skamkultur blant sine egne. Mange ender opp som prostituerte hvis de ikke får støtte og hjelp. 

"Elisabeth" i prosjektet "Take my hand", følger opp: - I de ulike diakonale prosjektene rettet mot kvinner og barn i lokalsamfunnene, forsøker vi å arbeide forebyggende i møte med kvinner for å bygge egenverdi og styrke bevisstheten om deres rettigheter. De trenger noen som er advokater for dem og står ved deres side. Vi underviser på fire områder: Fysisk helse, psykisk helse, gode relasjoner og åndelig sunnhet.

Arbeidet ByMenighetens samarbeidsorganisasjon driver i  det sørlige Egypt skjer i nært samarbeid med lokalmenigheter. En hovedoppgave er å oppmuntre og utruste pastorene og deres ektefeller. - Vi ser på pastorene og deres ektefeller som hjørnesteiner. Hvis de beholder iveren og lidenskapen i tjenesten, har det enorm betydning lokalt. De står under et veldig press. Mange evangeliske ledere har forlatt området. Mange har reist til utlandet. 

For meg var det sterkt å møte gruppen av ledere for disse diakonale prosjektene og merke deres utholdenhet og kjærlighet til dette folket de bor blant. 

De sier med overbevisning:-  Vi tror at Guds rike skal vokse frem fra det sørlige Egypt. Mange misjonærer har allerede kommet fra dette distriktet. For her har de betalt en høy pris. Mange kirker ble brent både i den første og andre revolusjonen. Nå er det en tid for kirken til å være på offensiven. Mange muslimer er trøtte av islam. De har sett at de kristne konsekvent har møtt volden med ikkevold, kjærlighet og tilgivelse. Vi tror det nå kommer en innhøstningstid i hele Egypt.  

Vi spør om vi kan gjøre noe i forhold til menneskerettighetsarbeidet, øve press på myndighetene. -  Vi setter pris på all form for støtte. Men forbønn for den forfulgte kirken er det viktigste dere kan gjøre. Kirken er en del av dette samfunnet og vi skal tjene dette samfunnet. Men det må skje på vår lavmælte måte så vi ikke blir fratatt muligheten til å være her og utføre dette viktige arbeidet på lokalplan, sier de kloke lederne. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster