Livet etter hagen, plan B og den mystiske billedveven
Edens hage:
Guds plan A. 
Alt som har kommet etter fallet:
Guds plan B. 

En masterplan for livet etter hagen:
Fortellingen om Guds folk og Guds verden som mottar Sønnen i sin midte. 
Hans død og oppstandelse, vår eneste redning. 

I denne masterplanen finnes også mange underpunkter. Bibelen er full av dem. 
Mange av underpunktene handler om hvordan vi etter beste evne skal bygge dette livet sammen utenfor hagen. 

Jeg elsker denne masterplanen. 
Jeg tror virkelig at den er vår eneste sjanse, fortsatt i dag, i all sin fylde, med sine hovedpunkter og underpunkter. 

En masterplan er et bilde for hodet. 
Her et bilde for hjertet og sansene:

Guds fortelling med sitt folk og sin verden, gjengitt i Bibelen, er som en vakker billedvev der forskjellige tråder løper sammen. Hovedmønsteret er klart og tydelig. Noen av sidemotivene er mer mystiske og dunkle. 

Og likevel: Begynner vi å trekke ut noen tråder her og der, så begynner hele veven å rakne, litt og litt. 

Jesu Kristi kirke på jorden. Guds plan B. Masterplanen. Den vakre og mystiske veven. 

Vi tumler fortsatt rundt utenfor hagen. Vi famler etter livsrom og livstolkninger mens vi venter på at grinden skal åpnes igjen. Full nærkontakt med Far, Sønn og Helligånd. 

Vi er likevel ikke overlatt til oss selv. Jesus er midt i blant oss, først og fremst ved sitt Ord, åpenbart for oss. 

Jeg er stolt av å få være en del av dette bildet, denne mektige veven med hovedmotivet og de mange sidemotivene og trådene, vevd inn i hverandre til et samlende kunstverk. En helligdom som rommer hele mitt liv, min fortid, min nåtid og min framtid. 

Paulus beskriver dette mysteriet med en setning i Kolosserne:

«Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten!»
(Kolosserne 1:27)

Kristus hos oss. Mysteriet Kirken. Det mektige Ordet. Det famlende Fellesskapet. De umistelige Trådene. Den dype Lengselen. Håpet om Hagen. 

Vidar Mæland Bakke

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster