Innlegg

Viser innlegg fra april, 2017

Bønnehuset og BE-vegelsen

Bilde
"Jeg tror tempelet tåler litt velting av bord fra tid til annen, uten at veggene faller ned av den grunn. Det fyller meg med forventning, både for vår menighet og det større kirkefellesskapet vi er en del av".   Palmehelg og "den stille uke". Dagens ord fra Jesaja i bibelleseplanen skal følge meg inn i denne uka:  «Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt BØNNEHUS. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, sier Herren Gud, som samler Israels fordrevne. Enda flere vil jeg samle enn dem som alt er samlet.» Jesaja 56:6-8 N11BM Ordet om "bønnens hus for alle folk", refererer Jesus til på tempelplassen palmesøndag. (Matt 21,13). Dette er en av tre episoder fra tekste

Mennesker - ikke engler eller guder (Om coachingens grunnlag)

Bilde
Da jeg første gang ble introdusert for coaching, hadde jeg alarmklokkene på kontinuerlig. Jeg var nok en p(r)est og en plage for mine lærere. Jeg liker å vite hva som er det ideologiske og prinsipielle grunnlaget for det vi holder på med, og jeg stilte mange kritiske spørsmål til grunnlagstenkningen.  Coaching henter inspirasjon fra ulike fagtradisjoner. Men det er ingen hemmelighet at amerikansk positiv psykologi har vært en viktig bidragsyter. Et gjennomført positivt og optimistisk menneskesyn er i beste fall et klamt utgangspunkt for å gi noen reell livshjelp. I verste fall kan det være svært manipulerende: "På denne arbeidsplassen skal vi tenke positivt! Her er vi løsningsorienterte, ikke problemorienterte!" Alle ledere fristes til å bruke slike ord innimellom for å få gjennomført det vi vil. Men der en slik kultur får regjere grunnen alene, bør varselslampene blinke hos oss! Hvis ikke ligger (kontor)landskapet vidåpent for maktmisbruk og totalitær lederstil. Da hjelper d