Hvordan forholder vi oss praktisk til hverandre?

Siste replikk til Tor B. Jørgensen i sommerens Dagen-samtale. Les Tors siste innlegg her : http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/TEOLOGI/Sentrum-og-grenser-for-siste-gang-502616

Takk for at du har tatt deg så god tid til å svare og tildels avklare, Tor. Jeg for min del tenker også at vi nå er ved veis ende for denne samtalen. 

Min siste replikk her handler om det sårbare og vanskelige punktet som du selv berører i det aller siste avsnittet. Hvordan forholder vi oss praktisk til hverandre? Du er fortsatt en forkynner av Guds nåde, noe vår samtale har vist meg igjen. Slik er du en av mange gode og kjære kollegaer som jeg med stor glede har lyttet til forkynnelsen til, men som ikke lenger har min tillit som lærere i de konkrete spørsmålene vi særlig har drøftet i vår samtale. Slik du opplevde at du måtte markere distanse i praktiske sammenhenger til tre biskoper i 1995, er dette en fortsatt brennaktuell problemstilling i min lokale menighetsvirkelighet. Du skriver at du som generalsekretær sendte brev til de biskopene som i 1995 gikk inn for anerkjennelse av homofilt samliv, at disse ikke lenger hadde Misjonsselskapets tillit og ikke ville bli invitert som forkynnere ved NMS-arrangementer.

Du skriver: "Det var et forsøk på å sette en grense. Jeg mente det var rett å være tydelig og konkret." 

Da har du vært der mange av oss fortsatt er i dag, og du har derfor trolig forståelse for vårt dilemma. 

Slik jeg ser det har det ikke kommet nye perspektiver på bordet som var ukjente for oss den gangen, annet enn at Kirkemøtets flertall har gjort sine sentrale vedtak. 

Hvordan så vi som lokalmenighet konkret og praktisk skal forholde oss til det vi ser på som falsk lære blant biskoper, proster, prester, kateketer og andre med forkynner- og læreransvar i de spørsmålene vår samtale har handlet særlig om, det trenger vi tid til å avklare framover. På hvilke arenaer og på hvilke områder kan vi i menighetssammenheng fortsatt samarbeide? Når er vi ved en grense der samarbeid skaper for mye støy og læremessig forvirring? 

I nettverket Frimodig kirke har vi oppnevnt et Teologisk Utvalg som starter sitt arbeid rett over sommeren. Vi har også begynt å rekruttere et team av åndelige veiledere spredt rundt i landet. Blant de spørsmål vi ber om hjelp fra disse to gruppene til, er nettopp hvordan vi praktisk skal møte de ulike lokale situasjoner som oppstår i spenningen mellom tydelighet og pragmatisme, all den tid vi fortsatt skal være en del av det samme kirkesamfunnet. 

Det er smertefulle temaer, men vi unngår dem ikke ved å late som de ikke er der.

Mvh Vidar Mæland Bakke
Nestleder i nettverket Frimodig kirke

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster