Innlegg

Viser innlegg fra september, 2017

Nytt samtaleopplegg for Lillefingeren i Disippelrytmer - Min egen tid med Gud

Bilde
Bakerst i boka "Disippelrytmer" er det satt inn ett samtaleopplegg til hvert hovedkapittel. Jeg har lovet å supplere med noen flere opplegg. Her kommer et opplegg for en ekstra kveld til kapittel 3 om "Lillefingerens rytmer - Min egen tid med Gud":  Last ned samtaleopplegget som pdf-fil her Hør dramastykket og talen i ByMenigheten 17.9.2017 om Lillefingerens rytmer.  ISBRYTER Del konkrete erfaringer med stillhet! Hva var det som gjorde stillheten god? Hva var det eventuelt som gjorde stillheten vanskelig? OPP En i gruppen leder «Lillefingerens bønn».  La det etterpå være rom for å be frie bønner knyttet til innholdet i bønnen, eller la det være stille et par minutter. (La tommelen berøre lillefingeren) Far, her kommer jeg. Ditt elskede barn.  Berør meg. Gjør meg helt trygg i din kjærlighet. Uten frykt, i din omsorg. For mine tider er i din hånd. INN På denne andre kvelden om Lillefingerens rytmer, oppfordres dere til

Det viktigste verdivalget

Bilde
På valgdagen, et utdrag fra "Disippelrytmer", s. 53. Ikke om partipolitikk, men om verdier og det menneskesynet samfunnet vårt bygger på. Det skjer noe med et samfunn som later som Gud ikke finnes. #LillefingerensRytmer Reformatoren Martin Luthers store sp ø rsm å l var: ”Hvordan finner jeg en n ådig Gud? ” Dagens kristne har sjelden dette sp ø rsm å let s å langt fremme i bevisstheten som Luther hadde. Hvis folk overhodet forholder seg til at Gud finnes, er det varianter av et annet sp ø rsm å l jeg h ø rer oftere: ”Hvordan finner jeg tid til Gud?” Jeg t ø r p å st å at travelhet er et av v å r kulturs st ørste problemer . Og det avspeiler seg i v å rt åndelige liv, i vå r evne til å gi Gud konsentrert oppmerksomhet. Over tid g å r vi glipp av mye. Djevelens strategi har siden tidenes morgen handlet om å forføre menneskene til å tro at de har det bedre uten Gud og hans stemme inn i sitt liv. Med vår travelhet har han funnet opp et moderne våpen med omfattend