Innlegg

Viser innlegg fra november, 2017

Store rustninger og små slynger (å være disippel)

Bilde
(Illustrasjon: Johannes Kleppe / BibelTypografi ) Disippel har vært ett av de krevende ordene i mitt liv. Jeg har til tider forsøkt å kaste det av meg, som rustningen kong Saul la på unggutten David da han skulle møte Goliat i kamp.  Jeg vil skrive litt om disipler. Det bør være lett. Mye stoff å ta av. Jeg har nylig skrevet bok med «disippel» i tittelen. Kan jeg regnes som ekspert nå? Å kalle seg ekspert på å være disippel er tidenes selvmotsigelse. Disippel betyr å være elev, lærling. En elev er aldri ekspert på det han gjør. Ingen av ekspertene blant Israelsfolkets krigere hadde det som skulle til for å møte Goliat. Det trengtes en ung gutt med en slynge og noen steiner i veska. Jeg tror noe ved det som skjedde den dagen, kan si oss noe vesentlig om det å være disippel og gjøre disipler i vår tid. Egentlig har disippel vært ett av de krevende ordene i mitt liv. Jeg har til tider forsøkt å kaste det av meg, som rustningen kong Saul la på unggutten David da han skulle møte Gol