Hvem er egentlig barnets far?(Illustrasjonsbilde: Johannes Kleppe / BibelTypografi)
Å være i tvil om sitt egentlige opphav kan synes å være en moderne problemstilling. Kan det likevel tenkes at det var noe Jesus måtte begynne å finne ut av, sånn omtrent i niårsalderen? 
I årets julaftensdrama utforsker vi i ByMenigheten det som kanskje finnes mest mellom linjene i evangelienes fødsels- og barndomsfortellinger om Jesus.
Hvis du befinner deg i nærheten, er du hjertelig velkommen til en annerledes gudstjeneste på julaften i Ganddal Bydelshus, kl 14.00 eller kl 15.30! Da møter du blant annet Kristin L. Dragsund og David Murdoch i rollene som Maria og niåringen Jesus.  
Det står om Jesus at han kom til sine egne, og hans egne tok ikke i mot han (Joh 1,11). Han var som dem og samtidig kom han utenfra. Denne dobbeltheten må ha gått langsomt opp for den unge Jesus. Ble han mobbet som barn? Det står at han ble prøvd i alt. (Hebr 4,15). I så fall kjente Jesus på kroppen noe av den samme urett alt for mange barn opplever hver dag.
Vi forstår ikke Jesus og det han kom for å gjøre, uten å kjenne til hans doble opphav. Han er Marias barn, og alt tyder på at Josef var den beste pappa han kunne fått blant mennesker. Rettskaffen, trofast og omsorgsfull. Men før Jesus ble født som et menneskebarn hadde han også en annen far. «Sann Gud av opphav, født før alle tider», som vi synger i julesalmen. Dette har nok både Maria og Josef ant, om de ikke hadde skjønt det fullt ut. Engelen hadde gitt dem klare hint. Og i alle fall som tolvåring visste Jesus det også selv. (Luk 2,49).
Jesus har Gud til Far. Det underfulle er at når vi blir en del av familien til Jesus, da blir Jesus vår bror og Gud blir også vår «Abba», Far. I troen på Jesus finner vi tilbake til vår sanne identitet, og Gud anerkjenner sitt farskap: Også vi kan få være hans sønner og døtre!
Gud, evig Gud, og lys av lys det er han! Til oss er han kommet som bror i dag. Sann Gud av opphav, født før alle tider. 
Kom tilbe ham, Guds under. Kom, tilbe ham, Guds under. Kom, tilbe ham, Guds under, vår Herre Krist.          
 (Lønning/Wade)
Med ønske om en velsignet julehøytid til alle lesere av denne bloggen!


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster