Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Vertshuseierens tale

Bokanbefaling: «JEG ER NÆRING - 5 åndelige vekstvilkår»

Forventningsavklaring

Hva har dette bildet med juleevangeliet å gjøre?

En tale til de engstelige

Tro i mørketider