Den sjuende flokken
Lesning (Dagens ord): ”Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.” (Joh 15,5) 

Rogalendingen og samfunnsmedisineren Per Fugelli snakket ofte om at vi mennesker ikke
kan klare oss uten ”flokken”. Han definerte flokkene våre i sju kategorier: Familien, arbeidsplassen, nærmiljøet, nasjonen, menneskeheten, naturen, og til sist, den flokken han kalte ”ånder og guder”. Han så alle disse flokkene i sammenheng. ”Den siste flokken vår bor mellom himmel og jord, der hvor det er mer enn all vår kunnskap drømmer om”, sa han.

Folkekjære Fugelli satte ord på manges tanker. Det er mer mellom himmel og jord. Den åndelige dimensjon hører med. Som med de andre flokkene advarte han mot å isolere seg fra den sjuende og tro at den er noe vi kan leve godt foruten.

Jesus sa det enda tydeligere. En viktig grunn til at Jesus provoserte sine samtidige og endte
opp som korsfestet var at han plasserte seg i Guds sted. Han brukte ord som: ”Jeg er vintreet, dere er greinene”. Da gikk han lenger enn å henvise sine etterfølgere til en usynlig udefinerbar gudommelig kraft som opprettholder verden og alt liv. Han identifiserte seg selv med den. Skal vi ha del i fruktene av et åndelig liv, kommer vi ikke utenom Jesus. Samtidig: I det han ga seg selv full eksklusivitet, åpnet han uante muligheter for oss, både i dette livet og det neste.

Takk for flokkene, Jesus. Når jeg tror jeg kan kjøre solo, minn meg på min avhengighet av deg og de andre. 

(Stod på trykk som Dagens ord i Stavanger Aftenblad 25.4.18). 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster