Likkledemysteriet - del 5
Lesning: «Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå
der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet». (Joh 20,6-7)

Oppdagelser: Hva hadde foregått der inne i den godt beseglede graven? Ingen
mennesker var vitner til selve oppstandelsesøyeblikket. Men i følge tradisjonen ble det etterlatte likkledet tatt godt vare på for ettertiden, kanskje fordi disiplene tidlig skjønte at det i seg selv var et sterkt trosbevis. En dag i 1898 fikk italieneren og fotografen Secondo Pia seg en stor overraskelse i mørkerommet da han ble den første til å fotografere likkledet i Torino. I det han fremkalte bildene,
oppdaget han at det var et positivt bilde han fikk se i fremkallingsvæsken. Han hadde tatt bilde av et negativ! Negative bilder var helt ukjent før fotograferingskunsten ble oppdaget på 1800-tallet. Rapporten fra den bredeste forskningsundersøkelsen som er gjort på likkledet i nyere tid konkluderte med at bildet må være et slags svimerke som har fremkommet ved en meget intens, men svært kortvarig lys- eller varmeutvikling. Hvordan en død kropp kan utstråle en slik varme, finnes det ingen vitenskapelig forklaring på. Med nåtidens teknologi har det ikke lyktes å frembringe et bilde med de samme fysiske og kjemiske egenskapene.

Gjenskinn i våre liv: Det er normalt å tvile på at Likkledet virkelig er ekte. Men da oppfordrer jeg deg: Undersøk de foreliggende fakta! Det er som en spennende krimfortelling, bare at den ikke slutter med død. Og den er bare begynnelsen på en fortelling med evighetsperspektiv.

Gjensvar: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde». (1 Pet 1,3).

(Har også stått på trykk som «Dagens ord» i Stavanger Aftenblad, 13.4)

Gå til Likkledemysteriet - del 4


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster