Regel utgått på dato?

Illustrasjonsfoto: Ines Ferreira/Unsplash.com


SØNDAGSTANKER: Her sitter vi med mer fritid enn noen gang, men tilsynelatende ute av stand til å logge ut og koble i fra. Hva ville Jesus ha sagt til oss?

(På trykk i Stavanger Aftenblad, 4.8.2018)

Siden eplet ikke falt så langt fra stammen, er jeg kanskje ikke den rette til å uttale meg. Jeg tør likevel påstå at det hjemmet jeg vokste opp i ikke var særlig mye strengere enn mine venners hjem, uansett livssyn. På ett punkt var det likevel noe som skurret for meg. Mine foreldre likte ikke kortspill. Jeg forstod ikke hvorfor. Så måtte de etter hvert gi seg. Mine eldre søsken brakte kortstokken inn i huset. En ny tidsalder var i emning. Selv mine foreldre deltok etter hvert, i alle fall så lenge vi spilte ”vriåtter”. Det tok likevel virkelig av først da noen fant på å kjøpe et sett med UNO-kort til dem. Her kunne de spille en litt mer sofistikert utgave av det samme spillet, uten å bli minnet om bildene og symbolene på den gamle kortstokken.

Jeg kom på dette barndomsminnet da jeg leste om de strenge lovfortolkerne fra  fariseerpartiet på Jesu tid. De som hang seg opp i at disiplene hans plukket aks på sabbaten, jødenes hviledag. Jesus må minne fariseerne om sabbatens hensikt: ”Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten”.

Det er lett å le av fariseernes regler. Slik både mine foreldre og jeg i dag kan le av deres skepsis mot kortspill i min barndom. Kanskje finnes det samtidig et viktig bakenforliggende poeng både i min barndomsfortelling og i fariseernes sabbatsregelverk. Et poeng vi lett mister om vi bare hoverer og rister på hodet.

Det satt i mine foreldres ryggmarg at kortspill ikke var bra. Regelen var forankret i det gode prinsippet om å beskytte de svakeste, men årsaken var utgått på dato. De var barn av foreldre som hadde lært dem opp til å frykte selve kortstokken. Kortspill hadde fått så mange menn til å spille bort pengene sine og tvinge familier til å gå fra gård og grunn, ofte i kombinasjon med alkoholmisbruk. Så var ikke forbud mot kortspill i seg selv lenger særlig relevant. Men i dag er selve fenomenet spillavhengighet igjen et voksende samfunnsproblem. Samfunnet må nå sette nødvendige regler for å beskytte de svakeste.

Visst fantes det nok fariseere som brukte sitt finmaskede regelverk for alle hverdagens små og store situasjoner som maktmiddel til å styre og kontrollere andre mennesker. Men i hovedsak var reglene en positiv konkretisering av de ti bud, overgitt til Moses i eldgammel tid. De ti bud var gitt for å fremme det gode livet og det sunne fellesskapet. Uten slike bud, ville de sterkeste kunne skalte og valte med de andre som de ville. Den mektige bonden kunne da finne på å sende arbeiderne sine ut på åkrene hver dag hele uka, uten en velfortjent hviledag. Sabbatsbudet beskyttet de svakeste.

Nå måtte likevel Jesus minne fariseerne på det de hadde glemt. Budets opprinnelige hensikt. Sabbaten skulle fremme det gode liv, ikke motsatt. Og her sitter vi med mer fritid enn noen gang, men tilsynelatende ute av stand til å logge ut og koble i fra. Hva ville Jesus ha sagt til oss?

----

Markus 2,23-28:


Jesus og sabbaten

En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk.
 Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»


Faksimile fra Stavanger Aftenblad, 4.8.2018

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster