Barnas profetiske rop


Kan det tenkes at barnets rop om mer radikale grep for å redde vårt skaperverk, er Guds måte å nå gjennom på når de voksnes ører har lukket seg til? (Jf 1. Sam 3,4). 

For to år siden var jeg med på å starte Frimodig kirke, et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke. Vi har forsøkt å tale der vi mener flertallet tier om eller forvrenger sannheten. Fristelsen til å bli ensporet ligger alltid på lur for alle brennende hjerter, også mitt.
Det er dype årsaker til min og andres åndelige sløvhet. Jeg tror materialismen og vår forbrukskultur brukes effektivt av den onde for å sløve våre blikk. 
Forøvrig elsker han å splitte og polarisere Guds folk, forenkle, fordreie og redusere evangeliet. I min bønn om å forenes med Guds interesser i verden, er det djevelens motaksjon å forsøke å holde viktige sannheter skjult for meg. 
Jeg tror nemlig det finnes en dyp sammenheng mellom det spørsmål som var utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke, en ny lære om familien og ekteskapet, og det finmaskede og skjøre skaperverket Adam og Eva fikk i oppdrag å forvalte på Guds vegne. Det skaperverket som nå er i alvorlig ubalanse, trolig på grunn av vår menneskelige grådighet og uforstand.
Jeg mener også det finnes en dyp sammenheng mellom kallet til vern om det ufødte liv og kallet til å leve i dag slik at de aller minste i blant oss fortsatt skal ha et levedyktig klima å puste og bo i når de blir voksne.
Noen ganger undrer det meg at vi som liker å si at vi står for en klassisk apostolisk kristendom i såpass stor grad overlater klimaspørsmålet til de såkalt liberale, eller for den del at vi bare tenderer til å definere det som «politiske» spørsmål som det må være greit å mene mye forskjellig om på bekjennelsens grunn.
Jeg erkjenner åpent at jeg nok ikke har mye troverdighet hvis jeg ikke tør å være like tydelig, prinsipiell og radikal i møte med meg selv og mine omgivelser på dette området. 
Våger vi å snakke i menigheter og felleskap om hvilke praktiske konsekvenser det profetiske ropet fra barna skal få for oss, våre valg, vår livsstil?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster