Bokutgivelse i første halvdel av oktober 2019:Hva har psykiater Stig Heskestad, Jens-Petter Jørgensen, Marta Botne og Anne Lise Ådnøy til felles? Sikkert det ene og det andre.
Men de er i alle fall mennesker jeg har stor respekt for, med ulik erfaringsbakgrunn som har vært så sjenerøse å lese og gi en anbefaling av boka jeg gir ut på Luther forlag i første halvdel av oktober. Tusen takk til alle fire! (Anbefalingene følger nedenfor og vil stå på s. 1 i boka som snart er klar for trykking. Bildet er utsnitt av baksiden.)

«Dette er ikke bare en bok for folk som sliter med psykiske problemer, her er gjenkjennelse og oppmuntring for oss alle. "Gi mine øyne lys" berørte meg på dypet. Her var mye å hente for hele mennesket. Anbefales varmt!»
Jens-Petter Jørgensen, forfatter, menighetsveileder, mangeårig leder for Oase-bevegelsen og lærer i praktisk teologi


«Vidar Mæland Bakke bruker bibeltekster og stemmer fra kirkens tradisjon på en måte som åpner opp for egen refleksjon. Han ser på sine erfaringer i lys av tekstene. Det gir ham troverdighet som veileder. Jeg tror at det Håpslyset han holder fram kan være til hjelp for mange.»
Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger

«Dette er praktisk og åndelig hjelp til livsmestring for mennesker i motbakke.
Forfatteren øser av egne livserfaringer og psykologi med tydelig forankring i kristen tro.»
Stig Heskestad, spesialist i psykiatri, tidligere sjeflege ved Jæren DPS


«Gi mine øyne lys» er en bok som viser respekt og omsorg for leserens ståsted fra første side. Forfatteren gir livshjelp så det blir mulig å tolke og sette ord på livets dypeste alvor og smerte. Denne boken er dypt forankret både i den kristne tro og i helsefaglig kunnskap.»
Marta Botne, domprost i Tønsberg

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster