Innlegg

Viser innlegg fra 2020

Radikal ro - i det samfunnets hamsterhjul begynner å rulle igjen

Lille Måltrost Ledercoaching

Fyllerør eller åndsfylde?

Julies folk og bioteknologiloven

Koronatid er kairostid

Spires plass på nye flater!

Digitalt og diakonalt nærvær

ByMenigheten kontakter deg!

Selvmord må aldri aksepteres og normaliseres