Innlegg

Viser innlegg fra april, 2020

Koronatid er kairostid

Bilde
Illustrasjon: unsplash.com Kan begrepene chronos og kairos hjelpe oss bedre til å forstå korona? Jeg er overbevist om at korona-tid er kairostid. Nei, ikke kaostid. Kairostid! Det nye testamentet i Bibelen opererer med to forskjellige ord for tid: «Chronos» og «kairos».  Se for deg at du tegner livet ditt som en tidslinje der du starter et sted til venstre på arket og trekker en strek. Mye av livet er en rett strek med vanlige dager som du strever med å skille fra hverandre. Det er «chronos-tid». Chronos er målbar klokketid, og har funnet sin vei inn i ord som «kronologisk".  Men så skjer det, ikke så rent sjelden, at noe inntreffer som bryter med det vante, som skaper en spenning, en liten eller stor krise.  Kanskje er det pga ytre omstendigheter vi ikke rår over, kanskje er det pga en uoverensstemmelse eller konflikt med andre mennesker, kanskje er det fordi vi rammes av noe vondt som truer vår frihet og lykke. Det er lett å tenke på slike ting i disse dager.