Foredragsrommet

Illustrasjonsbilde: Johannes Kleppe

Ett av rommene på Spires Plass heter Foredragsrommet. Det er ingen stor virksomhet. Men fra tid til annen blir jeg utfordret til å undervise og holde foredrag om emner som opptar meg. Min undervisning kjennetegnes av en god porsjon åpenhet rundt egne erfaringer med livet, på godt og vondt. Jeg setter pris på å delta i andre sammenhenger enn i egen menighet, når det ligger til rette for det. 

Temaer jeg kan snakke om, vil gjerne være relatert til:

  • Menighetsutvikling/menighetsplanting
  • Slitesterkt trosliv (Disippelrytmer)
  • Coaching og verdibevisst ledelse
  • Psykisk helse
  • Generell bibelundervisning
  • Migrasjon og misjon

Jeg har i perioder vært timelærer innenfor Pastoralteologi og lederskap ved Praktikum på VID -Misjonshøgskolen i Stavanger. I januar 2017 holdt jeg erfaringsbaserte innlegg om psykisk helse for ansatte på Jæren Distriktspsykiatriske senter. (JDPS). Jeg har bidratt på en del temakvelder i menighetssammenheng og har fra tid til annen innlegg på kurs i menighetsutvikling, bl.a. "FOKUS - Muligheter i lokalmenigheten" i regi av VID - Misjonshøgskolen og NMS. 

For tiden har jeg tre tema-foredrag som jeg kan spørres om å holde:

  • "Disippelrytmer" - Håndfast hjelp til slitesterkt trosliv  
(Aktuelt for f.eks. temakvelder i menighets-sammenheng, inspirasjonssamlinger for husfellesskap og cellegrupper o.l. Temaet tar utgangspunkt i boka med samme tittel som ble utgitt i august 2017.)
  • "Ville ikke dø. Ville bare ikke leve" - Om ungdom, psykisk helse og selvmordsproblematikk
(Aktuelt for temakvelder i menighetssammenheng, for foreldre til ungdomsskole-elever/FAU-arrangement og lignende der det er ønske om en kombinasjon av personlige erfaringer og faglighet.)

  • "Når fargene blir borte" - Om åndelig liv med depresjonens briller på
(Aktuelt for f.eks. temakvelder i menighetsammenheng)

Hvis du ønsker å vite mer om SPIRES PLASS - FOREDRAGSROMMET, kontakt Vidar på mobil 40146184 eller send en epost til vidar.bakke@live.no .

Kommentarer

Populære innlegg