MÅLTROSTCOACHEN

Hvorfor begrepene "Måltrost" og "Målrettede samtaler med bruk av T.R.O.S.T.™"? Det har jeg skrevet mer om her.

Om Måltrostcoachen


Måltrostcoachen har primært vært for medlemmer og aktive i ByMenigheten, som en del av menighetens fokus på å utruste ledere både for kirke og samfunn. Fra og med høsten 2023 har vi definert arbeidstid i min stilling for coaching, veiledning og undervisning rettet mot enkeltpersoner og team i andre sammenhenger enn vår egen menighet. Her opererer vi med faste priser. Til privatpersoner (utenom menigheten) skjer betaling vanligvis via Vipps til ByMenigheten-Sandnes. Er det organisasjon/arbeidsgiver som betaler, ordner vi med faktura. Våre priser skal være så overkommelige at de fleste forhåpentligvis har mulighet til å be om samtaler med Måltrostcoachen. 

Samtalene kan foregå på mitt kontor i Lundegeilen 16 (Ganddal) eller pr. telefon/Zoom/Facetime, hvis det ligger best til rette praktisk. (Du vil kanskje bli overrasket over hvor fint det kan fungere å føre coaching-samtaler over telefon.) 

Hvis du havnet på denne siden, fordi du er interessert i å bruke meg som bidragsyter på temakveld, seminar eller gudstjeneste, kan du lese mer om det her

Til daglig jobber jeg som prest i ByMenigheten - Sandnes. Jeg har vært prest siden 2000 og har i den perioden arbeidet som prest i tre forskjellige menigheter og hatt konsulentoppdrag som veileder for menighetsledere i Brasil og Norge. 

På Misjonshøgskolen fikk jeg en god presteutdannelse. Coaching Academy har supplert med en faglig plattform for coaching og gode verktøy som jeg forsøker å anvende i min hverdag som prest. Utdannelsen bygger på ICF - International Coaching Federation´s kjernekompetanser innen coaching. Hvorfor begrepene "Måltrost" og "Målrettede samtaler med bruk av T.R.O.S.T.™"? Det har jeg skrevet mer om her.

"Jeg ønsker å hjelpe mennesker til å ta større ledelse i eget liv, for bedre å kunne være den lederen noen andre trenger i sitt". Hva er coaching? 

En kjent definisjon på coaching er «å slippe løs en persons potensiale for å maksimere dennes prestasjon, å hjelpe ham til å lære heller enn å lære ham». (John Whitmore). I coaching opereres det også med et positivt menneskesyn. Det kan for eksempel sies at mennesker "av natur er ressurssterke, kreative og hele". 

Både en slik definisjon og et slikt menneskesyn har mye for seg. Likevel har jeg behov for å presisere: For meg har det vært viktig å nærme meg coaching ut fra et realistisk menneskesyn. 

Det betyr at jeg på den ene siden tror det finnes større muligheter for vekst og forandring enn vi ofte våger å tro. På den andre siden er livet sammensatt og uforutsigbart. Ikke alt lar seg styre og endre verken i oss eller rundt oss. Det kan være omstendigheter i livet vi ikke alltid rår over. Noen av våre personlige grenser og rammebetingelser skal utfordres. Andre skal kanskje få være. Noen av dem er en gave i ditt liv! Jeg har skrevet litt mer om dette her: "Mennesker - ikke engler eller guder"

En viktig del av en coachingprosess er å velge ut hva du KAN og kanskje SKAL gjøre noe med i eget liv, og stimulere til gode endringsprosesser på disse områdene. I prosessen utforsker vi dine personlige verdier og hvordan de kan bli tydeligere premissleverandører i hverdagens små og store situasjoner. 

Som coach behøver jeg ikke være noen ekspert på ditt fagområde.
Jeg skal ikke fylle opp med ny kunnskap. Men kanskje jeg kan være til hjelp med å sortere og tydeliggjøre mål og verdier og være en støttespiller når du øver på å gjennomføre det du har bestemt deg for. 

Som coach er jeg ikke terapeut. Her vil jeg henvise til andre med bedre kompetanse enn meg. 

Når jeg opptrer som coach er jeg i utgangpunktet ikke en sjelesørger i teologiske og etiske spørsmål. I mange vanlige samtaler jeg har med mennesker som prest, vil det ikke alltid være så tydelige skillelinjer. Har vi inngått en klar avtale om coaching, holder jeg vanligvis disse tingene fra hverandre. Du behøver ikke å bruke mye energi nå på å skjelne mellom disse begrepene. Ikke alltid er det hensiktsmessig heller. Dette er noe vi finner ut av sammen i samtaleprosessen.

Uansett vil temaene som tas opp i coachingen kunne berøre kristen tro og praksis, og min tro på Gud er alltid med meg i coachingrommet. 


Å bli bevisst sine verdier 

Innenfor coaching er verdikartlegging viktig. Våre verdier kan være tydelige og bevisste, eller de kan være skjulte for oss. Kanskje er de skjulte også for andre, kanskje har noen allerede avslørt dem. De fleste av våre handlinger kan føres tilbake til bevisste eller ubevisste verdier. 

Verdikartlegging kan foregå på flere måter, og er en spennende oppdagelsesferd i eget liv. Verdiene er viktige landemerker i samtaler om konkrete utfordringer jeg trekker fram sammen med en coach. Slike utfordringer kan ha sitt utspring i arbeidsplassen eller i hjemmet, de kan dreie seg om alt fra konflikter, økonomi, valg jeg står oppe i eller ubehagelige episoder. Verdiene blir også viktige når jeg løfter blikket og snakker om hvilke drømmer jeg har, hvordan jeg ønsker at livet skal være framover. Her har jeg skrevet litt mer om dette: Verdier og coaching

Vil du vite mer? 

Er du interessert i å sette deg mer inn i hva coaching er for noe, og få svar på spørsmål som ofte blir stilt?

Sjekk gjerne ut denne siden fra International Coaching Federation. Min coaching-utdannelse bygger på ICF´s 11 kjernekompetanser og etiske retningslinjer. 

Lyst til å forsøke coaching? Ta gjerne kontakt med meg for en klargjørende prat på 40146184 eller send en epost til vidar@bymenigheten.no. Hvis ikke jeg har mulighet til å hjelpe deg, kan jeg gjerne sette deg i kontakt med andre! 

HER ER NOEN FLERE FLERE BETRAKTNINGER JEG HAR SKREVET RELATERT TIL COACHING:

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster