Innlegg

Viser innlegg fra august, 2013

Palmenes preken

Bilde
Kan palmer holde prekener? De døde greiners minnekrans (Foto: VMB) I alle fall har jeg blitt inspirert av å sitte  daglig under en palmelund i sommer, på ferie ved Solkysten i Spania. Naturens mangfoldige vekster kan ofte minne oss om viktige sannheter. La meg først beskrive palmene for deg slik jeg så dem: Palmene jeg betraktet hadde en struktur som viste de ulike stadiene i en naturlig vekstprosess.  Ingen overivrig gartner hadde rukket å skjule noen av stadiene.  Etterhvert som nye skudd hadde vokst ut og blitt til friske nye greiner, hadde de eldre greinene morknet og blitt gråe. De yngste av de døde hang fortsatt der, høyt oppe på treet, rett under de friske, men før eller siden måtte de slippe taket og falle til bakken. De ble likevel ikke helt borte. Stumpene av de visne greinene dannet en (i mine øyne) vakker grå krans rundt stammen.  Denne "de døde greiners minnekrans" slynget seg nesten helt ned til et par meter over bakken, til det punktet på stammen de