Innlegg

Viser innlegg fra august, 2016

Faste ved begynnelsen av nytt semester?

Tid for valgmenigheter i Den norske kirke?