Innlegg

Viser innlegg fra august, 2016

Faste ved begynnelsen av nytt semester?

Bilde
Det skjer en  global oppvåkning for bønn og faste over hele verden. Har det noe med oss i ByMenigheten å gjøre? Våre venner i Familiekirken har invitert de av oss som har lyst og mulighet, til å bli med på dager i tverrkirkelig bønn og faste kommende uke fra mandag til torsdag (29.08-01.09).  Det vil være folk samlet i toppetasjen i det grønne bygget ved siden av Menighetshuset (Lundegeilen 16) hver kveld. Fokus er å søke Guds ansikt i lavmælt bønn og lovsang ved inngangen til et nytt semester.  Selve fasten kan arte seg på mange ulike måter, litt avhengig av den enkeltes erfaring, livssituasjon og motivasjon for å forsøke dette nå.  Selv gjorde jeg mine første famlende erfaringer med faste mens vi bodde i Brasil. Mange forbinder dette med loviskhet og moralisme, slik Bibelen også i noen grad advarer mot. Men i Jesu eget liv var fasten en viktig ingrediens når han søkte fordypning og større åndelig klarhet.  For mange av oss er dette midt i en særdeles travel hverdag. Men det behøver i

Tid for valgmenigheter i Den norske kirke?

Bilde
(Foto: bymenigheten-sandnes.no) Valgmenigheter i Den norske kirke kan ha et viktig mandat som vår tids ”fortetninger” innenfor den bredere folkekirken. ( Artikkelen er også publisert på verdidebatt.no og debattsidene på dagen.no)  Den norske kirke åpnet i 2006 for forsøk med valgmenigheter. Så langt er ByMenigheten - Sandnes den første og eneste i sitt slag her til lands. Er det nå tid for flere? I kjølvannet av vedtaket på årets Kirkemøte om vigsel av likekjønnede i kirken, har flere tatt til orde for valgmenigheter som et alternativ til å gå ut av Den norske kirke. Vi som står bak denne artikkelen tilhører ByMenigheten – Sandnes. En av oss var leder i det første menighetsrådet etter at valgmenigheten ble formelt opprettet, en er menighetsrådsleder i dag, og en er sokneprest/ daglig leder. Her deler vi noen erfaringer og gir noen anbefalinger.  Menighet uten geografiske grenser En valgmenighet er en menighet uten tradisjonelle geografiske grenser innenfor Den norske kirke. Selv om ByM