En kropp til din ære!”Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da 
kroppen til Guds ære!” (1. Kor 6,20).  
  
ByMenigheten - Sandnes og noen andre menigheter samarbeider om en temaserie i høst kalt "En kropp til Guds ære" fra 1. Korinterbrev. På søndag er det gudstjeneste med nattverd, og jeg skal ha innledningstalen. Salmespiren ovenfor ble til i dag mens jeg forberedte meg. Kanskje noen har en melodi? 

Her er innledningen til høstens tema og heftet:

"Det løper mange forskjellige tråder gjennom 1. Korinterbrev. Paulus svarer på konkrete spørsmål og kommenterer aktuelle situasjoner. Finnes det likevel en rød tråd? 

Et raskt søk på ordene ”kropp” eller ”kroppen” viser at disse brukes til sammen 31 ganger. Langt oftere i 1. Korinterbrev enn ellers. Paulus snakker oppsiktsvekkende om den fysiske kroppen som ”tempel for Den hellige ånd” (Kap. 6). Mange i samtiden (og antagelig i Korint) mente at kroppen var alt annet enn åndelig.

Og i omtalen av samlivet mellom mann og kvinne, er Paulus rett på sak: Å være gift handler om å dele alt, også hverandres kropper (7,4). 

Også fellesskapet med Jesus er for Paulus noe helt fysisk og konkret: ”Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp”? (Kap. 10/11). Og derfra går den røde tråden naturlig videre til Paulus´ yndlingsmetafor på menigheten: ”Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på 
ham” (Kap. 12). 

Men enda er hverken våre individuelle kropper eller menighetskroppen det de en gang skal bli. Det beskriver han i sitt store klimaks om oppstandelsen i kapittel 15: 

”Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp”. 

Det er mye kroppsfokus i vår tid, men 
ikke alltid av det sunne slaget. 1. Korinterbrev hjelper oss til å fokusere riktig: "En kropp til Guds ære!" 

På våre ressurssider www.menighetsressurs.com kan du laste ned hele heftet med åtte temaer fra 1. Korinterbrev. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster