Menneske førstEn klok venn sa det slik i dag: "Hvis det ble katastrofe i Norge og mine tre døtre måtte flykte i sikkerhet, hvordan ville jeg oppleve det om systemet og enkeltmennesker i et annet land først og fremst så religionen deres, det politiske synet deres, ideologien deres, kulturen deres, og ikke først menneskeverdet? Hvor på veien var det vi glemte at vi er mennesker først, før vi blir noe som helst annet?"

Dagens leder i Aftenbladet kommenterer den siste innstrammingen i det danske Folketinget, som sannsynligvis er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen:

"Humanismen er en skjør plante, spesielt når mennesker overveldes av frykt... Tiden krever politikere som kombinerer konkret, praktisk handlekraft med et fast verdigrunnlag. Det siste vi trenger, er retorikk som pisker opp angsten, eller tiltak som sår tvil om hva slags samfunn vi skal være. I asylpolitikken kommer vi ikke utenom tøffe beslutninger. Ikke alle kan få bli. Men tilfellet Danmark viser at det er grenser for hvor langt vi kan gå uten å ta skade på vår sjel". (Dagens leder i Aftenbladet). 

"Angst er en dårlig rådgiver, både i det personlige liv og i samfunnslivet. Kulturer og samfunn som styres og preges av angst vil med sikkerhet ikke mestre framtiden." (Angela Merkel)

(Foto: Haure Aran)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Fornuft, følelser og andre fyrlys

Fars vann

Vårblomster